Od września biblioteka współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 w Lądku Zdroju, wspierając realizację szkolnego programu „Czytamy razem”. Obie instytucje przystąpiły do kampanii czytania pod patronatem Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Celem naszym jest promocja czytelnictwa oraz wpojenie dzieciom nawyku sięgania po książkę. Chcemy rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i wyrobić w nich nawyk korzytania z biblioteki. Pierwsze spotkania z dziećmi w bibliotece miejskiej toczyły się wokół zagadnień dotyczących zasad wypożyczania książek, korzystania z katalogów, zapoznania z pracą bibliotekarza. Każdego następnego miesiąca dzieci z młodszych klas będą odwiedzać bibliotekę i słuchać fragmentów książek spoza kanonu lektur, a wybranych z bogatego księgozbioru biblioteki.

IMG_0059.jpeg
IMG_0058.jpeg
IMG_0057.jpeg
IMG_0054.jpeg
IMG_0053.jpeg