alz[682]_fundacjaorange_l1_rgb.jpeg
 

Fundacja Orange nadal wspiera biblioteki!
 
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju po raz czwarty bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych. Dotacja w wysokości 4029, 95 zł. zostanie przeznaczona częściowo na zakup systemu bibliotecznego MAK+, będącego pierwszym krokiem do komputeryzacji biblioteki, w zdecydowanej jednak większości na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej w Lądku Zdroju oraz w filiach biblioteki. Ponadto w ramach programu zostaną przeprowadzone zajęcia z edukacji komputerowej dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia warsztatowe na temat korzystania z Internetu skierowane do Seniorów, a szkolenia te poprowadzą eksperci z Fundacji Orange. Naszych czytelników z pewnością najbardziej zainteresuje fakt, że dzięki dotacji nadal będą mogli korzystać z Internetu w bibliotece bezpłatnie.
 
Gabriela Naporowska-Rodak
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju