Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju
pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek Zdrój
tel. 0748146562
e-mail:

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ CKIR

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek  8.00 -16.00
wtorek    8.00-16.00
środa    8.00-16.00
czwartek    8.00-16.00
piątek    8.00-16.00

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju utworzone w 1992 r. na mocy Uchwały nr 12/91 Zarządu Miasta i Gminy Lądek Zdrój z dnia 25.10. 1991 r.  Połączono wówczas trzy instytucje: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Od tego momentu biblioteka istnieje jako Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, łącząc w sobie Dział dla Dorosłych, Dział dla Dzieci oraz dwie filie: w Radochowie i Trzebieszowicach.
Centrum Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Nadzór i opiekę nad CKiR sprawuje Burmistrz Miasta Lądka Zdroju.
Terenem działania instytucji jest miasto i gmina Lądek Zdrój z możliwością działania na obszarze całego kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Podstawowe cele CKiR to upowszechnianie kultury i czytelnictwa poprzez tworzenie warunków do odbioru i współtworzenia wartości kultury przez mieszkańców miasta i gminy Lądek Zdroju, turystów, kuracjuszy i wczasowiczów oraz promocja walorów Gminy Lądek Zdrój.
Centrum Kultury i Rekreacji prowadzi działalność w czterech budynkach i trzech lokalach użytkowych:
- zabytkowym obiekcie przy pl. Staromłyńskim 5 w Lądku Zdroju – głównej siedziby instytucji kultury – budynku po remoncie kapitalnym zrealizowanym w ramach ZPORR,
- budynku po byłej szkole w Radochowie  - siedzibie biblioteki wiejskiej i świetlicy środowiskowej
- budynku po byłej szkole w Konradowie – siedzibie świetlicy „ Promyk Dnia”
- budynku Świetlicy Wiejskiej w Skrzynce
- lokalu użytkowym w Trzebieszowicach  - siedziby filii Biblioteki
- lokalu użytkowym Galerii Muzealnej im. Michała Klahra przy ul. Rynek 1 otwartej w kwietniu 2007r.
- lokalu użytkowym przy ul. Rynek 25 – galerii artystycznej, w której lokalni artyści prezentują swoje dokonania artystyczne ( malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne).
W połowie 2008 r. Rada Miejska Lądka Zdroju wprowadziła do statutu Centrum Kultury i Rekreacji zmiany polegające na włączeniu w obszar działalności instytucji działania związane z promocją walorów turystyczno – uzdrowiskowych Gminy Lądek Zdrój i podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystycznego Gminy Lądek Zdrój.
Po uprawomocnieniu się Uchwały nr XX/141/08 w strukturach organizacyjnych Centrum Kultury i Rekreacji znalazł się Punkt Informacji Turystycznej ( Rynek 1)  wyodrębniony ze zlikwidowanego Gminnego Centrum Informacji.

Dyrektorzy lądeckiej instytucji kultury od 1992 r.
1. Andrzej Czerniawski 1992 – 1993
2. Elżbieta Sosnowska  1993 – 1995

3. Andrzej Czerniawski I-VI 1996
4. p.o. Małgorzata Bednarek VII-X 1996
5. Zbigniew Piotrowicz 1997 – 2003
6. Stanisław Zieliński 2004 – 2007
7. p.o. Dyrektora Andrzej Sikorski 2007
8. p.o. Dyrektora Grzegorz Szałęga 2007/2008
9. Małgorzata Bednarek – 2008
- 2012
10. p.o. Dyrektora Andrzej Sikorski 2012
11. Sebastian Łukasiewicz od VII 2012

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju jest organizatorem i współorganizatorem kilku dużych projektów kulturalno – rekreacyjnych:
1. Obchody Dnia Patrona Miasta Św. Jerzego - trzy edycje
2. Diecezjalny Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej ( współorganizacja)
3. Lądeckie Lato Baletowe – Międzynarodowy Festiwal Tańca  - dziesięć edycji
( współorganizacja, a od 2006 r. – organizacja części artystycznej Festiwalu)
4. Lądeckie Lato Muzyczne – sześć edycji
5. Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady - trzynaście edycji (
www.przeglad.ladek.pl)
6. Lądeckie Święto Plonów - Dożynki Gminne
Przy Centrum Kultury i Rekreacji działają zespoły artystyczne i pracownie
- Zespół Orkiestry Zdrojowej koncertujący w Kawiarni Zdrojowej cztery razy w miesiącu. Kierownikiem zespołu jest p. Wiesław Dubiel;
- Zespół „Skrzynczanki” ze wsi Skrzynka. W roku 2008 zespół obchodził 30-lecie swojej działalności artystycznej;
- Zespół taneczny „Damascus”, prowadzony przez Alicję Kwaśną
- Dziecięcy Zespół Wokalny „Wiolinki”, prowadzony przez p. Dorotę Wieczorek
- Pracownia Fotograficzna – opiekun: Marzena Zawal
- Pracownia Teatralna – opiekun: Paulina Bagińska
- Kółko Szachowe – opiekun: Piotr Stępiński
- Klub Seniora
 

W 2011 roku została opracowana Strategia Rozwoju Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju na lata 2011-2015: DOCStrategia Rozwoju CKiR na lata 2011-2015.doc