W miesiącach październik 2008 r.- styczeń 2009 r. Grupa PARAGRAF złożona z pracowników Gimnazjum Publicznego oraz Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju realizowała projekt p.t.: „Bezpieczny Internet- czy znasz zagrożenia”. Projekt był finansowany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Celem projektu było uświadomienie uczniów i ich rodziców, jakie zagrożenia płyną z sieci (pornografia, cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu, problemy psychospołeczne, anonimowy dostęp do środków odurzających, przetwarzanie danych osobowych) i podniesienie świadomości bezpiecznego i  właściwego korzystania z Internetu. Chcieliśmy pokazać, jak korzystać z Internetu w sposób odpowiedzialny. Ważne bowiem jest posiadanie wiedzy, na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni i umiejętności, jak się przed nimi ustrzec.
     Projekt objął swoim działaniem uczniów szkół podstawowych (Lądek Zdrój, Trzebieszowice) oraz lądeckiego gimnazjum, a także ich rodziców i opiekunów. Wstępem do realizacji projektu było przeprowadzenie wśród rodziców ankiety, której wyniki wskazały, że większość rodziców jest świadoma zagrożeń płynących z Internetu, rozmawia o tych zagrożeniach ze swoimi dziećmi i zna programy filtrujące niepożądane treści.
     W ramach projektu zostały zorganizowane spotkania z policją, pedagogiem szkolnym i informatykiem. Podczas spotkania z policjantką uczniowie poznali przykłady złych zachowań i nieodpowiedzialnego wykorzystywania sieci internetowej oraz otrzymali ulotki z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i książeczki traktujące o cyberprzemocy z projektu „Helpline”. Rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z rozmowy z pedagogiem szkolnym, by poznać sposoby ochrony dzieci przed cyberprzemocą i szkodliwymi treściami. Uczestniczyli także w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez informatyka, poznając rodzicielskie programy filtrujące i poszerzając swą wiedzę na temat niebezpieczeństw płynących z sieci.
     W ramach projektu uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konkursach tematycznych na prezentację multimedialną i na plakat (prace konkursowe były wystawiane w Bibliotece Centrum Kultury i Rekreacji, a laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe).
 Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w skutecznej realizacji projektu Dyrektorowi Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju Małgorzacie Bednarek, Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w Lądku Zdroju Dariuszowi Wędzińskiemu, a także pedagog Joannie Maskiewicz i st. post. Kamili Wądrzyk.
     Oby zakończenie realizacji projektu „Bezpieczny Internet” nie zamknęło tak ważnego dla nas wszystkich tematu, bowiem świadomość zagrożeń zwiększa nasze bezpieczeństwo!

Grupa PARAGRAF:
Gabriela Naporowska, Gracjana Pazdyk, Anna Bieńkowska, Piotr Stępiński

  STA42193.jpeg STA42194.jpeg STA42197.jpeg STA42198.jpeg