II Festiwal Ludowe Lądeckie Zdroje, który odbył się 25 lipca 2010 r. w lądeckim amfiteatrze był częścią większego projektu realizowanego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Projekt uzyskał 10.000,00 zł dofinansowania z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z priorytetu TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE jako "Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu muzycznej kultury regionalnej oraz realizacja II Ludowych Lądeckich Zdrojów – konkursowych prezentacji zespołów ludowych z Dolnego Śląska". W ramach projektu przez cały rok trwają działania edukacyjne z zakresu kultury ludowej zespołów: "Skrzynczanki" i "Lądeckie Wiolinki", zostały dokupione elementy strojów Wiolinek, dofinansowane z tych środków są koszty wyjazdu zespołów na gościnne występy i przeglądy oraz pokryte w części zostały koszty organizacyjne spotkania zespołów ludowych w dniu 25 lipca.
      Do Lądka-Zdroju na zaproszenie organizatorów przyjechały następujące zespoły śpiewacze: Borowianki z Przedborowej gm. Stoszowice, pow. Ząbkowice Śl., Leśne Echo z Raszówki
gm. Lubin, „Rozmaryn” z Rogowa Sobóckiego, Siekiereczki ze Starego Gierałtowa oraz kapele ludowe: „Smolniczanie” ze Smolnika gm. Leśna, Listek Koniczyny z Mietkowa, Boduszki z Obornik Śląskich, Dolnoślązacy ze Środy Śląskiej, Karkonosze z Mysłakowic. Z powodu choroby kierownika zespołu nie wystapiły "Skrzyczanki". Wszystkie zespoły to laureaci Ludowej Listy Przebojów Radia Wrocław, a imprezę poprowadziła oczywiscie redaktor Małgorzata Majeran-Kokott. Jury przyznało nagrody główne Puchary Burmistrza Lądka-Zdroju:
w kategorii zespoły śpiewacze - dla zespołu Siekiereczki ze Starego Gierałtowa
w kategorii kapele ludowe - dla Dolnoślązaków.
     Specjalnie ufundowaną nagrodę dodatkową czyli Puchar Prezesa Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A otrzymali również Dolnoślązacy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe parasolki z nazwą imprezy i adresem strony internetowej Lądka-Zdroju a relację z ludowego popołudnia w naszym kurorcie nadawało na żywo Radio Wrocław. Poza konkursem wystąpiły "Lądeckie Wiolinki" zaś po wręczeniu nagród, po godz. 19-tej rozpoczął się koncert czeskiej grupy NAVOSTRO grającej szkockiego folka. Koncert spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez publiczność.

Małgorzata Bednarek