W dniu 21 lutego br. o godz. 18-tej w sali w szkole podstawowej w Lądku Zdroju rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze lądeckiej OSP. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Zbigniew Szczygieł, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Kazimierz Szkudlarek, pełniący funkcję burmistrza Lądka Zdroju, Zbigniew Piotrowicz, prezes Uzdrowiska Lądek Długopole S.A. i radny Sejmiku Dolnośląskiego, dh Ryszard Drozd, prezes Powiatowego Zarządu OSP RP, Anna Nawrocka, sekretarz Gminy Lądek Zdrój, Stanisław Skrobotun, z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dariusz Opiła, Komendant Komisariatu Policji, Małgorzata Bednarek, dyrektor CKiR, Jacek Rzeźnik z PSP, ks. Zdzisław Wojtowicz oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu naszej gminy. Gości powitał prezes Leszek Pazdyk.  Po wręczeniu zasłużonym druhom odznaki za wysługę lat (wykaz nagodzonych zamieszczamy poniżej), nastąpiło przekazanie sprzętu i wyposażenia dla OSP przez przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i gminnego, a następnie prezes Pazdyk przestawił sprawozdanie z działalności zarządu za ubiegły rok. Kolejne sprawozdania złożyli jeszcze: druh Naczelnik Czesław Korobij, dh Ireneusz Rakoczy – Komisja Rewizyjna, dh Bogusław Kolus – Sekcja Wędkarska. W roku 2008 jednostka OSP uczestniczyła w 103 akcjach ratowniczo-gaśniczych, brała udział w zawodach sprawnościowych, działaniach prewencyjnych, wspomogła policję podczas poszukiwań zaginionych osób oraz zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne.
Podczas dyskusji, jaka się wywiązała, druhowie dopytywali się dlaczego akurat w grudniu rozpoczęto dalszy etap remontu na parterze remizy. Burmistrz Szkudlarek wyjaśniał, że pomieszczenia są przygotowywane na wszelki wypadek, gdyż niejasna jest sytuacja siedziby pogotowia ratunkowego - jeśli powiat kłodzki sprzeda budynek byłego już szpitala, w interesie gminy i jej mieszkańców leży zapewnienie stacji takiego lokum. Gdyż modernizacja budynku remizy, będącego własnością gminy Lądek Zdrój - a w użyczeniu OSP – była przeprowadzona z zamiarem, iż znajdą się tam docelowo wszystkie służby związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w gminie. A więc i Straż Miejska, i ratownictwo medyczne.
     Na temat bezpieczeństwa ogólnie pojmowanego mówił też Wicemarszałek Zbigniew Szczygieł, który doliczył się aż 270 ustaw mówiących na ten temat. Jest potrzeba systemowego uporządkowania tego zagadnienia, tak, aby również sprawy szkoleń strażaków ochotników odbywały się planowo. Pan Marszałek mówił też o dotacjach do przewozów regionalnych, że samorząd województwa ma przygotowane środki finansowe zatem wzrastają szanse Lądka na czynne połączenia kolejowe. Wszyscy zaproszeni goście dziękowali strażakom za ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego a prezes Drozd podziękował szczególnie za prace przy organizacji obchodów święta strażackiego we Wrzosówce, które jest jednym z trzech najważniejszych wydarzeń strażackich w Powiecie Kłodzkim (w tym roku zaplanowano uroczystości na 2 maja).
     Podjęcie uchwał, w tym absolutorium dla zarządu za 2008 r. oraz poświęcenie otrzymanego wyposażenia przez kapelana strażaków, ks. Zdzisława zakończyło część oficjalną spotkania. Potem czas wypełniły rozmowy mniej formalne, tym przyjemniejsze, że prowadzone przy smacznie zastawionych stołach. 
  

Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku Zdroju
Odznaczeni odznaką „Za Wysługę Lat”

Druhna Galas Janina
Druh Bolesław Łukaszewicz
Druh Bronisław Raczkowski
Druh Stanisław Mazurek
Druh Czesław Korobij

Wyróżnienie wraz z podziękowaniem od Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Prezesa Miejsko Gminnego ZOSPRP w Lądku Zdroju otrzymali:

Naczelnik OSP Druh Czesław Korobij
Druh Józef Krzanowski
Druh Hlebik Stanisław
Druh Łukaszewicz Mirosław


PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie dla strażaków z Gminy Lądek Zdrój za współpracę z Centrum Kultury i Rekreacji w roku 2008. Szczególnie dla jednostki OSP z Lądka Zdroju za udział w zabezpieczeniu imprez kulturalnych - m.in. Międzynarodowy Festiwal Tańca - Lądeckie Lato Baletowe czy Spotkanie Świąteczne na rynku. Natomiast dla strażaków ze Skrzynki kieruję słowa uznania za wkład pracy podczas organizacji – wspólnie z Radą Sołecką i CKiR – Dożynek Gminnych.

Kopia 100_1073.jpeg Kopia 100_1074.jpeg DSC_0014.jpeg DSC_0015.jpeg

Małgorzata Bednarek
Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji
25 lutego 2009 r.