• TRASY KURACYJNE

    Trasa wiedzie przez park Aleja Modrzewiowa do Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”, następnie ul. Wolności, potem skręca w prawo w ul. Brzozowa i dalej starą drogą do granicy. Na rozdrożu kierujemy się do góry.
  • TRASY SPACEROWE

    Spacer przez najstarszą, a zarazem najciekawszą część lądeckiego zdroju, pośród ciepłych źródeł wód mineralnych, obok zakładów przyrodoleczniczych, w których wykorzystuje się do zabiegów przede wszystkim właściwości lecznicze lądeckich ciepłych wód radoczynnych, fluorkowych, siarczkowych jest prawdziwą przyjemnością.