Panowie Cornelius Sinke i Martin van der Klooster, mieszkańcy holenderskiej gminy Goedereede, partnerskiej miejscowości Lądka Zdroju przyjechali do naszego uzdrowiska wraz z małżonkami z wizytą w dniach 14-19 luty br. Panowie otrzymali w roku 2005 godność Honorowych Obywateli Lądka Zdroju przyznaną przez Radę Miejską w dowód uznania za pomoc po powodzi oraz współpracę pomiędzy samorządami i organizacjami społecznymi – wymiany młodzieżowych grup strażackich, przekazywanie sprzętu strażackiego. Wielce sobie ceniąc otrzymane tytuły nasi Honorowi Obywatele z Holandii poczytują sobie odwiedziny w Lądku za pewien z ich strony obowiązek. Starają się bywać tu co rok lub dwa, przyjeżdżając na własny koszt. Przez ponad dziesięć kontaktów lat pozyskali wielu znajomych, w kręgach samorządowych, w Konradowie, wśród strażaków. Odbyła się też oficjalna wizyta w Urzędzie Miasta, podczas której burmistrz Kazimierz Szkudlarek przekazał dla Komitetu ds. współpracy z Lądkiem działającego w Goedereede materiały informacyjne m.in. dotyczące lądeckich artystów, by umożliwić zorganizowanie w Holandii ich wystawy.
M. Bednarek
26 lutego 2009 r.
CIMG4808.jpeg