Szanowni Państwo,
     Rozpoczęły się konsultacje publiczne – społeczne do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.
Konsultacje trwają do 30 stycznia 2015 roku i prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.
     Na mój apel wszystkie samorządy z powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i części wrocławskiego podejmują uchwały w sprawie konieczności budowy S8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów, a także będą wypełniać stosowne formularze konsultacyjne zgłaszając uwagi o braku drogi ekspresowej Nr 8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów.


Szanowni Państwo,
     każdy może wziąć udział w konsultacjach, nie tylko samorządy oraz instytucje – także każdy z Państwa – jako osoba fizyczna.
Zatem zwracam się do Państwa z apelem i prośbą zarazem – wypełniajmy formularz, który jest zamieszczony na mojej stronie www.monikawielichowska.pl
Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:
- Na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e:mail :
- Na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Departament Dróg i Autostrad ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
      Zwracam się z prośbą do wszystkich lokalnych mediów, samorządów i Państwa o rozpropagowanie akcji i informacji o konsultacjach.
       Obecnie ziemię kłodzką i ząbkowicką  z Wrocławiem łączy droga krajowa Nr 8, stanowiąca ciąg drogi ruchu międzynarodowego E-67, która na wielu odcinkach nie odpowiada warunkom technicznym wymaganym dla ruchu międzynarodowego. Wielkość ruchu na drodze kształtuje się znacznie powyżej średniej krajowej. Geometria DK Nr 8 na wielu odcinkach nie spełnia warunków widoczności  poziomej i pionowej, ograniczona jest przepustowość drogi, a brak płynności , brak możliwości wyprzedzania stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Nie jest także dostosowana do przenoszenia obciążeń o nacisku 115 kN/oś. Droga krajowa Nr 8 na odcinku Wrocław – Kłodzko znajduje się w czołówce odcinków krytycznych na drogach krajowych w Polsce.
      Droga ekspresowa S8 powinna stać się elementem transportowej sieci , ponieważ stanowi znaczącą determinantę rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska. Przedłużenie drogi ekspresowej S5 z Wrocławia na południe Polski  winny przekuć się w realizacje rządowe. Od tego zależy rozwój naszego Subregionu.
       Aby ludzie więcej nie ginęli w wypadkach, aby uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie, aby móc  w pełni wykorzystywać nasze cenne krajobrazy przyrodnicze, uzdrowiskowe, dziedzictwa narodowego, aby w pełni zagospodarować tereny w podstrefach ekonomicznych, aby skutecznie walczyć z bezrobociem, które jest jednym z najistotniejszych  problemów – proszę, dołączcie do mnie i samorządowców jako ważny społeczny  głos w sprawie budowy S8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów.
      Szanowni Państwo, Mieszkańcy południowej części województwa dolnośląskiego z terenu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i wrocławskiego -  wypełnijcie i prześlijcie drogą email lub drogą pocztową stosowną ankietę konsultacyjną.
To proste, a jednocześnie bardzo ważne w czasie konsultacji publicznych do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.
      W razie pytań, proszę o kontakt pod nr 662 814 351 lub
e-mail

Z pozdrowieniem
Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP

Formularze do pobrania

DOCformularz.doc

PDFformularz.pdf