Stanisław_Jurcewicz1.jpeg
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że Senator RP – Pan Stanisław Jurcewicz
w każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godzinach 9:00 – 10:30, będzie pełnił dyżur parlamentarny w tut. Ratuszu, w gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Podczas spotkań z mieszkańcami Senator będzie miał możliwość bezpośredniego
wysłuchania problemów oraz podjęcia stosownych interwencji senatorskich.