Archiwalne sesje Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 2014/2015

Zapisy archiwalne dostępnę są także na oficjalnym kanale YouTube Gminy Lądek-Zdrój