Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Ladek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015.


PDFZarządzenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie sportu na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2015 r.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w spawie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie sportu na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2015 r.pdf
PDFZarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie sportu na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2015 r.pdf

DOCWniosek o przyznanie dotacji z zakresu sportu.doc
DOCSPRAWOZDANIE z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Lądek-Zdrój.doc