Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że dnia 3 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w ramach działania Biura Obsługi Klienta uruchomione zostało Biuro Interwencji Społecznych oraz Biuro Inicjatyw Społecznych.

Do Biura Interwencji Społecznych prosimy zgłaszać wnioski, zapytania i zażalenia dotyczące spraw zarówno indywidualnych jak i dotyczących naszego miasta i gminy. Przyjmiemy wszelkie uwagi, sugestie, interwencje odnośnie kwestii, które należy zmienić, poprawić czy naprawić.

Gorąco zachęcamy Mieszkańców o zgłaszanie inicjatyw, pomysłów i propozycji rozwiązań, które wpłyną na poprawę funkcjonowania gminy oraz jej wizerunek.

Kontakt z Biurem: osobiście w pokoju nr 1 w Ratuszu (Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, Biuro Obsługi Klienta),
telefonicznie: 74  811 78 66 w godzinach urzędowania lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Formularz kontaktowy (w przygotowaniu)