net3.jpeg

Konsultacje społeczne potrwają do 15 maja br. W ramach konsultacji weryfikujemy listę obszarów białych NGA oraz zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Dlaczego przeprowadzamy konsultacje społeczne?

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Wsparcie publiczne może być udzielone tylko na białych obszarach NGA – czyli takich, gdzie nie ma i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura dostępu do SIECI NOWEJ GENERACJI (NGA) na zasadach rynkowych.

Podstawę prawną do przeprowadzenia procesu konsultacji stanowi art. 52 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zgodnie z którym: Inwestycje zlokalizowane są w obszarach, gdzie infrastruktura tego rodzaju (podstawowe sieci szerokopasmowe lub sieci NGA) nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy, co jest również weryfikowane w drodze otwartych konsultacji społecznych.

Celem konsultacji jest wyznaczenie białych obszarów NGA, na których możliwe będzie udzielanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Co dokładnie konsultujemy?

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA odbywają się poprzez:

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych i przekazywania informacji o białych obaszarach (brak dostępu do internetu szerokopasmowego) na terenie naszej Gminy. Informacje można przesyłać na adresy e-mail: , , w temacie wiadomości prosimy o dodanie - białe obszary NGA, w treści prosimy o podawanie informacji o dokładnej lokalizacji obszaru wykluczenia.

Zainteresowane osoby z terenu Gminy Lądek-Zdrój, pozbawione obecnie dostępu do sieci internet zapraszamy osobiście w celu zgłoszenia białych obszarów, do budynku UMiG w Lądku-Zdroju, Rynek 31, pok.6.

Dodatkowych informacji udziela Pan Igor Falkiewicz pod numerem telefonu 74 81 17 859