Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do Urzędu  Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Burmistrz Lądka Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Oferty należy składać w terminie do dnia  21 kwietnia 2015 r.  Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin naboru jest dostępny  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale: Praca w Urzędzie Miasta i Gminy, zakładka: Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych.