Zarządzenie Nr 0050.94.2015 Burmistrza Lądka-Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

szczegółowe informacje:  http://bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1143&idmp=126&r=o