SPROSTOWANIE
Przejście graniczne Lutynia- Travna

Od chwili przystąpienia Polski do strefy Schengen zniesieniu uległa kontrolana granicach wewnętrznych pomiędzy państwami członkowskim. Oznacza to, iż uległy likwidacji wszystkie przejścia graniczne, a ich przekraczanie jest możliwe w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dotyczy to również przejścia granicznego Lutynia-Travna.

W chwili obecnej nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby dowolnym pojazdem mechanicznym przejeżdżać prze Przełęcz Lądecką w kierunku Javornika z uwzględnieniem obowiązującego oznaczenia drogowego. Przedstawiony w ostatnich "Debatach Lądeckich" stan prawny obowiązywał do dnia 21 grudnia 2007 r. Niniejsze sprostowanie przygotowane zostało po konsultacjach z funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Serdecznie przepraszamy za zaistniałe nieporozumienie i ewentualne utrudnienia.