Nagroda „EKO HESTIA  SPA” - podpisanie listu intencyjnego pomiędzy SGU RP a  Grupą ERGO Hestia .
Hotel Grand w Sopocie dnia 20 Maja o godz. 11:00

W trakcie jubileuszowego, XX Kongresu ESPA (Europejski Związek Uzdrowisk), zorganizowanego po raz pierwszy Polsce,  przedstawiciele Zarządów SGU RP i Grupy ERGO Hestia podpiszą list intencyjny w sprawie organizacji corocznego konkursu „EKO HESTIA  SPA”.
Nagroda  „EKO HESTIA SPA” będzie promować najbardziej skuteczne i nowatorskie działania oraz inwestycje  mające pozytywny wpływ na środowisko, zrealizowane na terenie polskich gmin uzdrowiskowych.

Pierwsza nagroda zostanie przyznana w 2016r. za inwestycje i działania zakończone do końca 2015 roku.
Wartość nagrody „EKO HESTIA  SPA” to każdorazowo 100.000zł. Ta kwota  zostanie przeznaczona na dalsze działania proekologiczne na terenie nagrodzonej gminy.

Katalog możliwych działań i inwestycji będzie szczegółowo określony w regulaminie konkursu.
Podczas kolejnej edycji konkursu gmina wyróżniona w roku poprzednim złoży sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków.
Jest to konkurs organizowany tylko dla Gmin Uzdrowiskowych nalężących do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Pomysłodawcą i jedynym Sponsorem Nagrody jest STU ERGO HESTIA  S.A.  z siedzibą w Sopocie - jedyne polskie towarzystwo ubezpieczeniowe, którego centrala zlokalizowana jest na terenie miejscowości o statusie uzdrowiska i przywiązujące niezwykle dużą wagę do rozwiązań proekologicznych.