Dzień wolny został ustalony w zamian za przypadające w sobote Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 2015 r. (Zarządzenie Nr 0050.206.2014 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 17 grudnia 2014 r.)