Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.125.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju