Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk 19 czerwca odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego potwierdzenie otrzymania dotacji w wysokości 90 000 zł na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego. Gmina Lądek - Zdrój jako jedna z niewielu w województwie dolnoślaskim zyskała dofinansowanie na realizację zadania pt."Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4".

Gmina Ladek dofinansowanie.jpeg