Kliknij aby usłyszeć lektora!

GOSPODARKA ODPADAMI

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że przez kolejne trzy lata tj. do 30 czerwca 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój będzie świadczyła nadal firma:

ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice

Firma ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice prowadzi również PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ul. Kłodzka 63, 57-540 Lądek-Zdrój (teren dawnej kompostowni)

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na  2018 r.

Pliki z harmonogramami na do pobrania
2018 LĄDEK ZDRÓJ – SELEKTYWNA.pdf
2018 LĄDEK ZDRÓJ – KOMUNALNE.pdf
2018 GMINA LĄDEK ZDRÓJ – KOMUNALNE.pdf
2018 GMINA LĄDEK ZDRÓJ – SELEKTYWANA.pdf

1. PRAWO MIEJSCOWE
2. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
3. DEKLARACJE DO POBRANIA
DEKLARACJA – DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1).doc
deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1).pdf

DEKLARACJA – DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (2).doc
deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf

4. SPRAWOZDANIA
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Kliknij aby usłyszeć lektora!