KOMISJE

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
Komisja ds Gospodarczych

Przewodniczący:
Tomasz Barański

Wiceprzewodniczący:
Krystyna Panuś

Członkowie:1. Robert Dębski
2. Artur Dobrzyński
3. Jolanta Kotlarz
4. Krystyna Mazurkiewicz
5. Łukasz Mróz
6. Tomasz Nowicki 
7. Dorota Urbańczyk
8. Magdalena Podyma
9. Ewelina Rycaj
10. Tomasz Stuła
11. Jan Zawadzki
Najbliższe posiedzenia Komisji Gospodarczej27 listopada 2017 o godz. 15.00 (UMiG s.26)
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Łukasz Mróz

Członkowie:

1. Tomasz Barański
2. Małgorzata Bednarek
3. Krystyna Mazurkiewicz

4. Ewelina Rycaj

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej 27 listopada 2017 o godz. 16.00 (UMiG s.26)
Komisja ds Społecznych
Przewodnicząca:
Małgorzata Bednarek
Wiceprzewodnicząca:
Dorota Urbańczyk
Członkowie:

1. Tomasz Barański
2. Robert Dębski
3. Tomasz Nowicki
4.
Krystyna Panuś
5. Leszek Pazdyk
6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj
8. Jan Zawadzki
9. Tomasz Stuła

Najbliższe posiedzenie Komisji Społecznej29 listopada 2017 o godz. 15.00 (UMiG s.26)
Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący:
Robert Dębski
Wiceprzewodnicząca:
Jolanta Kotlarz
Członkowie:

1. Małgorzata Bednarek
2. Artur Dobrzyński
3. Tomasz Nowicki

4. Dorota Urbańczyk
5. Leszek Pazdyk

6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj

Najbliższe posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej 27 listopada 2017 o godz. 15.00 (UMiG s.26)
powiększanie czcionki
włącz kontrast