Click to listen highlighted text!

Apel Burmistrza Lądka-Zdroju do kierowców

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze nagminne już łamanie przepisów ruchu drogowego w obrębie rynku przez zmotoryzowanych informuję, że w najbliższym okresie – do skutku – prowadzone będą przez patrole Straży Miejskiej oraz Policję kontrole, których celem będzie wyeliminowanie tego niekorzystnego zjawiska.

Pragnę pzypomnieć wszystkim użytkownikom pojazdów, że większa część rynku zamknięta jest dla ruchu samochodów.

Poruszanie się lub postój na wyłączonym z ruchu obszarze dostępne jest wyłącznie:
– osobom posiadającym ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej (karta winna być wyeksponowana w widocznym miejscu w samochodzie),
– pojazdom dostawczym – na czas załadunku/wyładunku towarów,
– pojazdom TAXI,
– pojazdom służb miejskich lub pojazdom z pisemnym, ważnym zezwoleniem Burmistrza Lądka-Zdroju (wystawianym na wjazd wyłącznie w celach służbowych).

Nadmieniam, że kierowcy samochodów – także ci, którzy mogą poruszać się lub parkować w obszarze zamkniętym – zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania wyznaczonego znakami kierunku ruchu. Jazda “pod prąd” jest niedopuszczalna.

Osobom poszukującym miejsca do parkowania przypominam o możliwości skorzystania z istniejących miejsc postojowych znajdujących się w bezpośredniej bliskości rynku (np. przy ul. Śnieżnej, ul. Widok, ul. Kościelnej), gdzie wkrótce – po oddaniu do użytku terenu remontowanego targowiska – sytuacja w tym zakresie ulegnie dodatkowej poprawie.

Proszę zatem o rozwagę, bowiem nie stosowanie się do istniejących regulacji skutkować może nałożeniem na kierowcę łamiącego przepisy mandatu w wysokości do 500 złotych oraz 5 punktów karnych. Tym bardziej, że w egzekwowaniu przestrzegania prawa pomagać będzie służbom porządkowym dodatkowo uruchomiony już – wysokiej jakości – monitoring miejski…

Burmistrz Lądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!