100-letnia Jubilatka z Lądka-Zdroju!

Pani Janina Skupień – mieszkanka Lądka-Zdroju, 24 maja br. kończy 100 lat. Z tej okazji odwiedziła ją Zastępczyni Burmistrza Lądka-Zdroju Alicja Piwowar, która w imieniu lądeckiego samorządu i mieszkańców przekazała najserdeczniejsze życzenia, skromny upominek oraz list gratulacyjny. Podczas wizyty przekazano także Pani Janinie listy gratulacyjne, które dotarły dla Jubilatki od Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Naszej 100-latce serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia na kolejne lata życia!

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 25 maja 2022 r., w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

 • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 • wykona instalację centralnego ogrzewania,
 • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
 • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
 • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Urzędzie Miejskim w Lądku – Zdroju w najbliżsżą środę, tj. 25 maja 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

ZAPRASZAMY!

Podziękowanie dla Lądka-Zdroju za wsparcie humanitarne wysłane na Ukrainę

Do lądeckiego samorządu dotarło podziękowanie za wsparcie humanitarne, które Kurort Lądek-Zdrój – we współpracy m.in. z Europejskim Stowarzyszeniem Historycznych Miast Termalnych EHTTA – przekazał w ubiegłym miesiącu bezpośrednio na Ukrainę, do szpitala w mieście Chmielnicki.

W imieniu administracji i personelu Chmielnickiego Obwodowego Centrum Medycznego Zdrowia Psychicznego, dyrektor tamtejszej placówki medycznej – Iwan Hucuł, wyraził szczere podziękowania społeczności za przekazanie tak istotnych dla nich rzeczy w tym trudnym czasie: sprzęt gospodarstwa domowego, materace, a co najważniejsze – wyposażenie sal zabiegowych, jadalni oraz pralni.

Przekazane lądczanom podziękowanie oraz dokumentacja fotograficzna jest kolejnym potwierdzeniem jednej z wielu odsłon pomocy i europejskiej solidarności z poszkodowanymi przez działania wojenne na terenie Ukrainy, które na bieżąco – przy wsparciu partnerów i wolontariuszy – prowadzi gmina Lądek-Zdrój.

Lądecki Kurort członkiem Rady EHTTA

W dniach 4-6 maja 2022r., w hiszpańskim termalnym kurorcie Caldes de Montibui, odbyło się walne zgromadzenie członków Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Miast Termalnych EHTTA. Organizowane raz do roku wydarzenie jest zarówno okazją do podsumowania i rozliczenia dotychczasowych działań prowadzonych przez organizację oraz szansą wspólnego spotkania się zrzeszonych członków i wypracowania kierunków działania stowarzyszenia na kolejny okres działalności stowarzyszenia.

Podczas przeprowadzonego w dniu 5 maja Zgromadzenia Ogólnego członkowie EHTTA powitali kilku nowych członków – z Włoch, Chorwacji i nowego partnera międzynarodowego w Brazylii, zwiększając tym samym liczbę członków Stowarzyszenia do ponad 50 członków pełnoprawnych i stowarzyszonych w prawie 20 krajach.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego EHTTA wybrano także nowy Zarząd, w skład którego weszli:

 • Mr José Manuel Baltar Blanco – Prezydent,

oraz Wiceprezydenci:

 • Mr Éric Brut ,
 • Mr Markos Danas ,
 • Mrs Isabelle Grégoire ,
 • Mr Victor Leal ,
 • Mr Lorenzo Lucchini

W głosowaniu jawnym wybrano także Radę stowarzyszenia EHTTA, w składzie której nalazł się Kurort Lądek-Zdrój, reprezentowany w EHTTA przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana Kaczmarczyka. Zarówno Zarząd jak i Rada EHTTA złożona z członków, są grupami decyzyjnymi w ramach Stowarzyszenia i zostały wybrane na 4-letnia kadencję. Dzięki obecności Kurortu Lądek-Zdrój w Radzie EHTTA będzie można jeszcze bardziej zaznaczyć i promować obecność lądeckich zdrojów pod egidą organizacji na arenie międzynarodowej, tym bardziej że w najbliższym czasie stowarzyszenie planuje dwa ekscytujące ważne wydarzenia, które mają mieć miejsce we współpracy z dwiema najważniejszymi organizacjami turystycznymi – Europejską Komisją Turystyki (ETC)/Visit Europe oraz Światową Organizacją Turystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNWTO).

Wspólne spotkanie członków stowarzyszenia EHTTA było także doskonałą okazją do szerszego zapoznania się uczestników z akcją #EHTTAforLadekZdroj, w ramach której lądecki samorząd uzyskał błyskawiczną pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Podczas jednego z paneli zaprezentowano ideę akcji, jej proces logistyczny oraz przebieg poszczególnych działań związanych z przygotowaniami zbiórek darów, ich transportami oraz rozdysponowywaniem towarów – nie tylko wśród uchodźców przebywających w Lądku-Zdroju i okolicy ale także (bezpośrednio oraz poprzez organizacje w Polsce działające na rzecz uchodźców) na Ukrainę, na tereny objęte działaniami wojennymi. Obecny podczas obrad delegat UMiG-u Lądek-Zdrój – Grzegorz Szczygieł podziękował także w imieniu lądczan, uchodźców oraz poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie wszystkim członkom-darczyńcom, którzy włączyli się do akcji i dostarczali konwojami tak potrzebną pomoc i wsparcie. Podczas wypowiedzi zaznaczył, że odzew i zakres pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy przekroczył wszelkie oczekiwania, dzięki czemu zaistniała możliwość nie tylko zabezpieczenia osób szukających schronienia w Lądku-Zdroju ale także podzielenia się wsparciem z innymi podmiotami i organizacjami w kraju oraz na Ukrainie. Podkreślił też, że fakt zaistnienia tak szlachetnej akcji, szybkość reakcji i jej zakres jest namacalnym i niezbitym przejawem solidarności oraz odpowiedzialności wspólnoty europejskiej, którą pod egida EHTTA reprezentują członkowie stowarzyszenia.

Warto także nadmienić, że idea organizacji spotkań i zgromadzeń ogólnych stowarzyszenia EHTTA w poszczególnych miejscowościach termalnych to także forma szerszego zaprezentowania walorów historycznych kurortów – ich historii, specyfiki czy zabytków i atrakcji turystycznych. Jeżeli ustabilizuje się sytuacja na Ukrainie i nic nie będzie stało na przeszkodzie w organizacji, jedno z ważniejszych wydarzeń odbywających się w ramach działań stowarzyszenia EHTTA – Europejskie Dni Dziedzictwa Termalnego – planowane jest do przeprowadzenia jesienią br. w Lądku-Zdroju.

Utrudnienia w ruchu kołowym na odcinku ul. Granicznej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.05.2022r. droga z lasu umiejscowiona na działce nr 146 będzie zamknięta, w związku z realizacją budowy sieci wod-kan w rejonie ul. Granicznej.

Na załączonej mapie oznaczono kolorem pomarańczowym obszar prowadzonych prac.

Za utrudnienia przepraszamy