Zapraszamy na 8. Letnie Zderzenie Teatrów – Przestrzeń i Forma do Lądka-Zdroju!

8. Letnie Zderzenie Teatrów 

Przestrzeń i Forma

Lądek Zdrój, 17-19 sierpnia 2023

Patronat: 
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk
Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń
17 sierpnia – czwartek / Rynek
16.00 Cyrk na patyku – małe formy cyrkowe
warsztaty i animacje dla wszystkich
Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda (Lądek-Zdrój)
18.00 Balwierz SPA
komedia zdrojowa czyli niezwykłe zabiegi zdrowotne i upiększające dla ciała i duszy
Teatr JaSię (Wrocław)
20.45 Raróg – ogień i czas
spektakl inspirowany mitologią słowiańską
Pracownia Młodzi Teatralni  (CETiK Stronie Śląskie), Teatr Którego Być Nie Powinno (Lądek-Zdrój)
18 sierpnia – piątek  / Park Zdrojowy – przed Zdrojem „Wojciech”
przestrzeń piknikowa na trawie, zachęcamy do zabrania własnych mat lub poduszek
16.00 Ze sztuką do ogrodu
tworzymy artystyczne ozdoby do ogródków i doniczek – familijne warsztaty plenerowe
Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda (Lądek-Zdrój)
18.00 Walizki z Różnych Stron Świata
walizki pełne lalek, bajek, emocji i opowieści – spektakl familijny
Teatr Lalek Marka Żyły (Rybnik)
20.45 Hrabalu Ty Mój
okraszona dużą dawką humoru opowieść o Bohumile Hrabalu z muzyką na żywo
Teatr Wojtka Kowalskiego (Częstochowa)
Amfiteatr Zdrojowy
19 sierpnia – sobota / Rynek
16.00 Nowe przygody Kašparka
pełne humoru i niezwykłych przygód przedstawienie lalkowe o ulubieńcu czeskich dzieci
Teatr Lalek AHOJ (Chrudim – Czechy)
18.00 Wędrówki Stasia 
spektakl familijny teatru lalek
Teatr Akademia Wyobraźni (Wrocław, Lądek-Zdrój)
20.00 Opowieść o Klahrach
spotkanie na temat życia i twórczości wybitnych lądeckich rzeźbiarzy
Stowarzyszenie Muzeum Lądeckie
20.45 Szopka jak żywa
widowisko ognia i dźwięku inspirowane rzeźbami dynastii Klahrów
Pracownia Teatralna CKiR, Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda, Teatr Którego Być Nie Powinno (Lądek-Zdrój), Młodzi Teatralni (CETiK – Stronie Śląskie)
—————-
Udział we wszystkich wydarzeniach – bezpłatny
Ze względu na warunki atmosferyczne godziny i miejsca prezentacji mogą ulec zmianom,
aktualne informacje na profilu fb CKiR
Dyrektor festiwalu: Marek Mazurkiewicz
——————-
Dofinansowano ze środków Powiatu Kłodzkiego i Gminy Lądek-Zdrój
Organizacja:
Fundus Glacensis, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Współpraca:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteVeda, Potrójna inicjatywa, Lokalne Partnerstwa PAFW, Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, Stowarzyszenie Muzeum Lądeckie, CETiK Stronie Śląskie, Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej „Brama”, Serwis doba.pl, TV Sudecka, 24Klodzko.pl

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek – Zdrój w roku 2023” – informacja

Gmina Lądek – Zdrój w roku 2023 realizuje zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek – Zdrój w roku 2023”. Zadanie wykonywane przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu.

Wykonawcą zadania jest firma Paź Bogusław, AUTO-ZŁOM, USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”,  z/s Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów.

Burmistrz Lądka – Zdroju –  mgr Roman Kaczmarczyk

Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych i wiązek projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii ZIT POF.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania Południowego Obszaru Funkcjonalnego (POF), który tworzą następujące gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Łagiewniki, Miejska Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki – Zdrój, Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Lądek –  Zdrój, Lewin Kłodzki, Miejska Kłodzko, Międzylesie, Polanica Zdrój, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ziębice, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Powiaty: Dzierżoniowski, Kłodzki i Ząbkowicki.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Członkami Rady ZIT POF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. Partnerów społeczno-gospodarczych;
 2. Społeczeństwo obywatelskie;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
 5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
 6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF.

 

Podmiot kandydujący do Rady ZIT POF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT POF oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

 

Zapraszamy osoby zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej posiadające:

 • doświadczenie w zakresie środków unijnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem Partnerów i projektów zintegrowanych,
 • znajomość obszarów wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT POF,
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT POF.

 

Osoby kandydujące do Rady ZIT POF powinny spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w pełni korzystać z praw publicznych;
 • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Uczestnictwo w Radzie ZIT POF ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT POF nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. wypełnionego przez Podmiot Zgłaszający na Członka Rady ZIT POF Formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) drogą e – mailową (w wersji pdf) na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl

Szczegółowe zasady naboru i powołania członków Rady ZIT POF zostały określone w Zasadach Naboru do Rady ZIT POF (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia).

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Rady ZIT POF zgodnie z limitem osobowym na zasadach określonych w Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 516 730 990 oraz adresem e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl

 

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady ZIT POF. Niespełnienie wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu i Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF skutkuje jego nieprzyjęciem o czym zainteresowany zostanie powiadomiony  na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

Dariusz Kucharski

Burmistrz Dzierżoniowa

Lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Południowego Obszaru Terytorialnego

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze do Rady ZIT POF.doc
 2. Zasady naboru do RADY ZIT POF.doc
 3. Formularz zgłoszeniowy RADA ZIT POF.doc

 

Rusza XXV Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej

30 czerwca – 8 lipca 2023 r. odbędzie jubileuszowa, 25 edycja festiwalu. Zapraszamy do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego.

Międzynarodowy Festiwal Tańca w Lądku-Zdroju jest najważniejszym i największym wydarzeniem promującym kulturę tańca w Polsce, organizowanym poza obszarami wielkich miast. Wartość MFT opiera się na rzadko spotykanej kondensacji odpowiedzi na zadania stawiane kulturze w czasach jej postępującej pauperyzacji – szczególnie na polskiej prowincji. Festiwal przedstawia wielowymiarowo sztukę tańca o najwyższych walorach artystycznych, prezentowaną nieodpłatnie w scenerii zabytkowego uzdrowiska i w malowniczych sudeckich plenerach.

W dn. 30 czerwca – 8 lipca 2023 r. odbędzie jubileuszowa, 25 edycja festiwalu, która – obok pomniejszych prezentacji – pokazać ma to, co obecnie w polskim tańcu posiada najwyższą wartość artystyczną. Pragniemy, by ćwierćwiecze festiwalu było wielkim i na swój sposób patriotycznym świętem polskiego tańca.

W programie tegorocznego festiwalu zaprezentujemy m.in. spektakle:

 • „Ślady: Drzewiecki – Wesołowski – Przybyłowicz – Bondara” w wykonaniu Baletu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
 • „Re:Kreacje” w wykonaniu artystów Polskiego Baletu Narodowego,
 • „Requiem D-moll” w wykonaniu Baletu Opery Śląskiej w Bytomiu,
 • „Znaszli ten kraj” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Ogółem na scenach MFT zobaczymy 11 wydarzeń od etiud po pełnowymiarowe produkcje baletowe do choreografii uznanych artystów, m.in. Conrada Drzewieckiego, Emila Wesołowskiego, Jacka Przybyłowicza, Roberta Bondary, Eugénie Hecqueta, Gianni Melfiego, Kristófa Szabó, Anny Hop, Joanny Drabik, Jacka Tyskiego. Obok znaczących wydarzeń w programie znalazły się spotkania z postaciami tak ważnymi dla polskiego tańca, jak Henryk Konwiński, Kazimierz Cieśla i Maciej Pletnia i Sławomir Pietras, wywiady, wystawy (fotograficzna i jubileuszowe instalacje) i koncerty muzyczne lokalnych artystów.

Dodajmy, że nasze wydarzenie ukazuje także taniec w perspektywie niepełnosprawności w postaci prezentacji choreografii autorstwa Tatiany Cholewy i Tobiasza Sebastiana Berga – „Łabędzie”. Spektakl Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z udziałem osób niewidomych i słabowidzących inspirowany baletem „Jezioro łabędzie” powstał w ramach projektu „Łabędzie”.

Promocja tańca podczas lądeckiego festiwalu nie ogranicza się do prezentacji spektakli i koncertów, spotkań, wykładów i wystaw – w czasie jego trwania odbędą się także warsztaty taneczne z ok. 50 technik, w których weźmie udział ok. 500 uczestników. Warsztaty zakończone zostaną Koncertami finałowymi MFT, które stanowią wielkie święto naszego kurortu.

Pełne informacje na temat festiwalu i programu znajdują się na stronie: www.festiwaltanca.pl

Wszystkie wydarzenia na 25. MFT są bezpłatne.

Organizator: Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Współfinansowanie: Gmina Lądek-Zdrój, Hermestools Sp. z o.o., Gmina Stronie Śląskie, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, Powiat Kłodzki

Wideo: https://youtu.be/BVWbn-XkU9E

Uwaga! Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lądek-Zdrój

raport-gmina

Konsultacje prowadzone są od 22 maja do 22 czerwca 2023r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza
  uwag.

Formularz dostępny będzie:

   • na stronie internetowej Gminy: https://ladek.pl/;
   • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej:
    https://bip.ladek.pl/bip/strona-glowna-bip/;
   • w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-
    Zdrój (biuro podawcze);

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

   • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: inkubatorladek@ladek.pl;
   • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój,
   • bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój (biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/vPGMfmfqvu

 

POBIERZ PLIK

Pliki do pobrania: