Click to listen highlighted text!

Festiwal Naturalne Skarby Kotliny Kłodzkiej – Lokalne Spotkania Ekologiczne

FESTIWAL NATURALNE SKARBY KOTLINY KŁODZKIEJ

Kotlina Kłodzka jest jednym z najciekawszych obszarów ekologicznych w Sudetach. Aby pokazać jej walory i chronić tę część dziedzictwa naturalnego stworzyliśmy Festiwal Naturalne Skarby Kotliny Kłodzkiej – lokalne spotkania ekologiczne.

Projekt zainicjowaliśmy jako Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda, dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Kłodzka Wstęga Sudetów. Pierwsza edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 12-13 września 2020 r. we wnętrzu Inkubatora Przedsiębiorczości – zrewitalizowanego obiektu Dworca Kolejowego Lądek-Zdrój, oraz w niezwykłej przestrzeni plenerowej peronu dworca, zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 6.

Festiwal jest wydarzeniem wspierającym innowacyjne rozwiązania współpracy człowieka ze środowiskiem naturalnym. Promuje zdrowy styl życia wśród dóbr naturalnych, fauny i flory. Ukazuje też prozdrowotne wartości naszego regionu i dba o wzrost świadomości ekologicznej i kulturalnej. Tematyka sięga terapii naturalnych, kosmetologii ziołowej, ochrony klimatu i natury, źródeł odnawialnych, dietetyki czy rolnictwa ekologicznego.

W programie Festiwalu znajdą się między innymi: wykłady, warsztaty, spacery botaniczne, pokazy kulinarne, wystawy, koncerty i spektakle, a peron dworca wypełnią stoiska z naturalnymi skarbami –lokalnymi produktami i rękodziełem.

Goście specjalni Festiwalu:

 • Roman Kaczmarczyk – ekspert do spraw energii odnawialnych (geotermia, fotowoltaika), wieloletni działacz społeczny na terenie Kotliny Kłodzkiej, entuzjasta regionu i Burmistrz Miasta Lądek-Zdrój.
 • dr Tadeusz Błaszczyk – wybitny lekarz, specjalista medycyny chińskiej i zachodniej, twórca Polskiej Szkoły Medycyny Integracyjnej, wykładowca medycyny chińskiej i autor wielu podręczników w tym zagadnieniu,
  prowadzący kursy dla przyszłych terapeutów, pionier uprawy ziół chińskich w Polsce.
 • Renata Klimkowska – wieloletni praktyk z zakresu dietetyki i apiterapii, propagatorka zdrowego stylu
  życia. Największy sens swojej pracy widzi w pielęgnacji zdrowia poprzez holistyczne podejście
  do człowieka i otaczającego go świata. Uważa, że podstawą jest wiedza i zdrowe nawyki praktykowane
  każdego dnia, dostosowane indywidualnie do każdej osoby.
 • Andrzej Grabarz – terapeuta medycyny wschodu (chińska, japońska, wietnamska) sławiący holistyczne
  podejście do człowieka, mające na celu obserwację oraz homeostazę wszystkich trzech aspektów: duszy,
  psychiki i ciała “Nie wiesz czego nie wiesz, więc obserwuj uważnie i wyciągaj wnioski”.

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda jest lokalną inicjatywą na Dolnym Śląsku, skupioną głównie na obszarze Lądka-Zdroju i Wrocławia. Od 2018 roku tworzą ją artyści i działacze społeczni. Za główny cel ArteWeda obrała aktywizowanie ludzi w różnym wieku poprzez promowanie kultury i sztuki, edukację proekologiczną, prozdrowotną oraz rekreacyjno-turystyczną. Członkowie organizacji propagują zdrowy tryb życia we wszystkich możliwych odsłonach. Organizowane przez ArteWedę wydarzenia i realizowane programy mają za zadanie budować struktury służące oddolnemu angażowaniu się społeczności w życie powiatu, tworzyć i wzmacniać więzi sąsiedzkie na różnym szczeblu, rozbudzać ciekawość do świata, sztuki i wszelkiej wiedzy, jak również motywować do działania.

Wydarzenie odbędzie się dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Lądku-Zdroju, Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów w Lutyni, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, Stacji Rozwój – Inkubatora Przedsiębiorczości Lądek-Zdrój, Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Oddział Wałbrzych – Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, Kawiarni Artystycznej Dom Klahra w Lądku-Zdroju oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lądku-Zdroju.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!