Click to listen highlighted text!

Gmina Lądek-Zdrój podpisała umowę dotacji z NFOŚiGW.

Przedstawiciele czterech gmin: Szaflary, Lądek Zdrój, Sochaczew i Sieradz podpisali 26 września 2017 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dotacji na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych. Reprezentanci piątej gminy Koło uczynią to w najbliższym czasie. Fundusz przeznaczy na te przedsięwzięcia w sumie przeszło 107 z 200 mln zł zarezerwowanych w programie.

– Polska ma przebogate zasoby geotermalne, które – według szacunków profesora Juliusza Sokołowskiego – wielokrotnie przewyższają nasze zapotrzebowanie na energię cieplną. Można wręcz powiedzieć, że siedzimy na wielkim „piecu”, do którego trzeba tylko się podłączyć – zaznaczył obrazowo Minister Środowiska prof. Jan Szyszko podczas uroczystego podpisania w resorcie środowiska przez NFOŚiGW umów dotyczących rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. podziemnych złóż gorącej wody oraz energii cieplnej suchych skał. Szef resortu dodał również, że geotermia daje ogromną szansę na zrównoważony rozwój Polski oraz osiągnięcie przez nasz kraj neutralności klimatycznej.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Sekretarz Stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek; Sekretarz Stanu w MŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej Paweł Sałek; Sekretarz Stanu w MON Michał Dworczyk oraz Sekretarz Stanu w KPRM Maciej Małecki, a także parlamentarzyści.

Prezes Zarządu NFOŚiGW dr Kazimierz Kujda, który uroczyście podpisywał umowy z beneficjentami, zaznaczył przy tej okazji, że Narodowy Fundusz, realizując nowe założenia polityki energetycznej państwa – zgodnie z którymi zmieniono hierarchizację odnawialnych źródeł energii – wprowadził do swojej oferty możliwości dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej, czego efektem są pierwsze umowy z gminami. – Geotermia to nowoczesny i skuteczny element walki ze smogiem – podsumował Prezes Kazimierz Kujda.

Podczas wydarzenia z udziałem mediów Narodowy Fundusz reprezentował również Zastępca Prezesa Zarządu Artur Michalski, który przedstawił prezentację na temat projektów geotermalnych wspartych przez NFOŚiGW, a także w kwestii potencjału i perspektyw rozwoju geotermii w Polsce. – To najlepsze odnawialne źródło energii, które powinno być w Polsce rozwijane, a tymczasem przez naszych poprzedników było zaniedbywane – podkreślił Wiceprezes Artur Michalski

Spośród przedstawicieli gmin-beneficjentów obecni byli m.in.: Burmistrz Lądka Zdroju Roman Kaczmarczyk, Skarbnik Gminy Lądek Zdrój Wioletta Drangowska, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki, Prezydent Miasta Sieradz Paweł Osiewała. Samorządowcy w swoich wystąpieniach dziękowali za finansowe wsparcie dla ich projektów i dowodzili, że geotermia wpłynie bardzo korzystnie nie tylko na gospodarkę i bilans energetyczny w ich gminach, lecz także na stan  środowiska naturalnego oraz jakość powietrza i  rozwój turystyki.

więcej na
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1074,ponad-107-mln-zl-na-geotermie-w-polsce-nfosigw-podpisal-pierwsze-umowy.html

źr. http://nfosigw.gov.pl
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!