Click to listen highlighted text!

INFORMACJA – numery telefonów służbowych do poszczególnych pracowników UMiG w Lądku-Zdroju

 

Szanowni Mieszkańcy,
Podajemy numery telefonów służbowych do poszczególnych pracowników. W razie potrzeby proszę dzwonić:

1. Pani Jolanta Pelczarska – Mlak – tel. 574 434 092 – sprawy związane z gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym.
2. Pani Magdalena Suliga – tel. 537 584 573 – sprawy związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych oraz w sprawy związane z dofinansowaniem na usuwanie azbestu.
3. Pani Dorota Kuczwalska – tel. 574 429 899 – sprawy związane z dofinansowaniem do wymiany źródła ogrzewania ze środków UE, dofinansowania do zabytków.
4. Pan Marcin Kochański – tel. 664 815 228 – sprawy związane z drogami gminnymi oraz oświetleniem miejskim.
5. Pani Patrycja Chilarska – tel. 668 400 545 – sprawy związane z gospodarką odpadami.

Sprawy meldunkowe (ewidencja, dowody osobiste, akty zgonu), działalność gospodarcza realizowane są na bieżąco.
Wszelkie opłaty mogą Państwo dokonywać w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Lądku-Zdroju. Opłaty pobierane są bez prowizji!

Gmina Lądek-Zdrój na bieżąco realizuje zadania w tym wydawane są niezbędne decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wypisy. Odbywają się przetargi na sprzedaż nieruchomości. Ogłaszane są przetargi wynikające z Prawa Zamówień Publicznych. Pomimo, że Urząd jest zamknięty jako budynek dla petentów, pracownicy pracują realizując najpilniejsze zadania Gminy.
Zgłaszanie spraw, wszelkie wnioski można składać za pomocą platformy ePUAP, drogą e-mail: umig@ladek.pl lub przez bezpośrednie wrzucenie dokumentu do skrzynki, która znajduje się przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Główny tel. do UMiG w Lądku-Zdroju to 74 8 117 850.

Poniżej podajemy numery kont na które można dokonywać wpłat przez internet:

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto:
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Opłaty za odpady można wpłacać na konto:
Nr konta: 77 9588 0004 3900 1111 2000 0540
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Pomimo tak trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, dziękujemy Wszystkim za wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowanie.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!