Click to listen highlighted text!

Jubileusz 90-lecia Ludwika Pikuły

Podczas sesji w dniu 24 września 2020 r., po części wstępnej, dotyczącej spraw proceduralnych miała miejsce uroczystość związana z Jubileuszem 90-lecia urodzin Ludwika Pikuły, fotografa, Honorowego Obywatela Lądka -Zdroju. Jako Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiłam sylwetkę Jubilata, jego dokonania zawodowe i pracę społeczną na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Razem z Burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem wręczyliśmy panu Pikule życzenia, utrwalone w ozdobnych ramach i kwiaty. Podczas przerwy oprócz złożenia osobistych gratulacji Gościowi, radni mogli przejrzeć kroniki, w których zostały zatrzymane fotografiami lata powojenne naszego miasta. Oczywiście zrobiliśmy wspólne zdjęcia na pamiątkę tego dnia.
                Tekst zamieszczony poniżej otwierał wystawę fotograficzną Ludwika Pikuły w Centrum Kultury i Rekreacji w roku 2000. Od tego czasu minęło 20 lat. Biogram pana Ludwika uzupełnić należy o inicjatywę odtworzenia krzyża na Iglicy w 2004 r. w 191 rocznicę jego postawienia czy o ufundowanie wraz fotografikami z Izby Rzemieślniczej kamiennego stopnia w ciągu schodów prowadzących do Kalwarii na Cierniaku oraz obrazu do tamtejszego sanktuarium. Czekamy wszyscy na album fotograficzny, dokumentujący przemiany Lądka – Zdroju w drugiej połowie XX wieku, który jest w opracowaniu. A Jubilatowi raz jeszcze składamy wielkie gratulacje za pasję, której efektami – w postaci niezliczonych fotografii Lądka – Zdroju i regionu – wciąż się z nami dzieli. Dziękujemy!                           

 

 

 

 

 

 

 

Ludwik Pikuła w jubileuszowym roku 2000 obchodził dwie ważne rocznice: 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy zawodowej.

 

Jako młody człowiek po ukończeniu szkoły fotograficznej w Gorzowie Wielkopolskim i czteroletniej praktyce zawodowej przyjechał do Lądka – Zdroju w 1954 r. (66 lat temu) i już nierozerwalnie związał się z naszym miastem, wykonując przez cały czas usługi fotograficzne. W 1961 r. otrzymał dyplom mistrzowski wydany przez Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. Fotografowanie Ludwika Pikuły łączyło i łączy nadal cechy rzetelnego warsztatu pracy z zamiłowaniem i pasją do tego zawodu. Jako członek Klubu Fotografii Artystycznej przy Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu (lata 1971-1985) był organizatorem wielu wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych, zorganizował również kilkanaście plenerów fotograficznych dla fotografów z Dolnego Śląska i przyjaciół z Czechosłowacji. Przez okres 10 lat pełnił funkcję prezesa Klubu FOTO-DIA działającego przy Oddziale PTTK Bialskim w Lądku-Zdroju. Zamiłowanie do krajoznawstwa sprawiło, że Ludwik Pikuła od 1956 r. jest członkiem PTTK, posiada uprawnienia przewodnika sudeckiego, przewodnika po Jaskini Niedźwiedziej i po Hucie Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim. Takie połączenie zainteresowań – fotografia i turystyka zaowocowała wieloma wspaniałymi ujęciami krajobrazów sudeckich. Fotografie te często stanowią jedyny dokument minionego czasu, są świadectwem zmian zachodzących w naszym środowisku, zarówno przyrodniczym, jak i w świecie materialnym, kształtowanym przez człowieka.

Należy wspomnieć, że Ludwik Pikuła w 2001 r. w uznaniu wieloletnich zasług w dokumentowaniu historii i dorobku kulturowego naszego miasta otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Lądka – Zdroju. Został też odznaczony Medalem za zasługi dla Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Lądek-Zdrój, jaki oglądamy na wystawie to fotografie przedstawiające historię jednego z najstarszych kurortów europejskich z lat 1962-1980. Sięgając po archiwalne dokumenty i przedstawienia miasta z minionych wieków, często zapominamy, że również na naszych oczach zachodzą zmiany. Fotografie Ludwika Pikuły przywołują domy, które już nie istnieją, ulice, którymi być może dawniej się przechadzaliśmy a które zniknęły już z map. Być może taki obraz Lądka jeszcze część mieszkańców ma w swojej pamięci, lecz dla większości młodych ludzi obejrzenie tych fotografii będzie stanowiło cenne uzasadnienie wiedzy o swoim mieście i zmianach w nim zachodzących.

Małgorzata Bednarek

 
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!