Click to listen highlighted text!

Kąty Bystrzyckie – Ścieżka geologiczna na Górę Siniak.

 

Edukacyjna ścieżka geologiczna, prowadząca przez fragment pasma górskiego – Krowiarki – to kolejna atrakcja na terenie Gminy Lądek – Zdrój.

Długość trasy to 2,1 km (w jedną stronę), wysokość do pokonania (przewyższenie w pionie) 122 m. Czas przejścia w dwie strony, ok 2h.

Góra Siniak (658 m. n.p.m.), to izolowane wzniesienie w Paśmie Krowiarek, w Masywie Śnieżnika,  położone pomiędzy Lądkiem-Zdrój i Kątami Bystrzyckimi. Od południowego wschodu sąsiaduje z Kuźniczymi Górami, obszarem historycznego (XIV–XIX w.) wydobycia i przeróbki rud żelaza.

U podnóża g. Siniak (niem. Blauerberg), w okolicy wsi Kąty Bystrzyckie (dawniej: Vinkleri Villa, Wiclerdorf, Winkeldorf) prawdopodobnie już w XIV w. funkcjonowało górnictwo rud żelaza. Eksploatacja była na tyle znacząca, iż nadano wiosce prawa górnicze, a w samych Kątach rezydował górmistrz – Bergmeister. Szczyt rozwoju górnictwa przypada na XV-XVI w., wydobytą rudę przerabiano w kuźnicy w Strachocinie (niem. Schreckendorf). Ostatnie wzmianki o tutejszym górnictwie pochodzą z końca XVII w.

Trasa geologiczna prowadzi poprzez wychodnie proterozoicznych skał metamorficznych: łupków łyszczykowych, gnejsów, kwarcytów, marmurów i amfibolitów, należących do charakterystycznej serii skalnej, tzw. “Formacji Strońskiej”.

Szlak jest łatwy, wiedzie przez urocze lasy i łąki, z których można podziwiać piękne widoki w kierunku Śnieżnika, Czarnej Góry oraz Lądka-Zdroju i Gór Złotych. Na trasie zostały ustawione trzy tablice edukacyjne z geologicznymi opisami odsłonięć, po drodze jest też miejsce odpoczynku. Miejsce startowe znajduje się w pobliżu „Kuźni Alchemicznej”, w centrum wsi, obok kościoła.

Ścieżka jest inicjatywą społeczną Sołectwa Kąty Bystrzyckie. Fundatorem tablic jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Opracowanie treści i przebieg trasy – Piotr Gut (GeoGut), fotografie – Renata Gut, recenzja i patronat merytoryczny – Jacek Szczepański (Uniwersytet Wrocławski), opracowanie graficzne oraz współpraca Marianna i Jakub Kosmalscy (JakoWebArt).

Na trasie funkcjonuje też geoedukacyjna gra terenowa – „Skarby Góry Siniak”.

Z tajemniczą mapą w ręku, wyrusz na wyprawę po skarby Góry Siniak. Rozszyfruj ukryte wskazówki, poznaj geologię regionu i odkryj historię średniowiecznego górnictwa w  Kątach Bystrzyckich. Na tych, którzy rozwiążą zadania i zdobędą skarb, czeka nagroda.

Po mapę zapraszamy do „Kuźni Alchemicznej”, udział w grze jest bezpłatny.

Opracowanie gry, rysunki, grafika – Renata Gut.

 

www.GeoGut.pl

www.KuzniaAlchemiczna.pl
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!