Click to listen highlighted text!

Kolejna rowerowa pętla Singletrack powstaje w Lądku-Zdroju

Gmina Lądek-Zdrój jest beneficjentem projektu pn. „SINGLETRACK ORLICKO-KLODZKO” – nr rej.: Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239 z dnia 15-08-2018r., realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dofinansowanego ze środków Funduszu Narodowego EFRR, na podstawie decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departamentu EWT w sprawie przyznania dofinansowania dla ww. projektu – decyzja z dnia 7.11.2018r., prowadząc działania związane z realizacją tras typu singletrack w zakresie budowy tzw. „Pętli Trojak”.

Dzięki uczestnictwu Gminy Ladek-Zdrój w powyższym projekcie kolejna rowerowa pętla Singletrack powstaje w Lądku-Zdroju. Tym razem Gmina Lądek-Zdrój wzbogaci się wkrótce o trzecią jednokierunkową trasę rowerową typu singletrack. W ramach działania budowana jest około 5-kilometrowa „Pętla Trojak” – trasa ta dostępna będzie z już istniejącej „Pętli Zdrój” i znacząco zwiększy atrakcyjność turystyczną lądeckiego Kurortu.

Wartość zadania to koszt 300.000,- zł, z czego minimum 85% to dofinansowanie ze środków UE.

Grzegorz Szczygieł – UMiG Lądek-Zdrój.

Fot. Grzegorz Szczygieł 
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!