Click to listen highlighted text!

Lądek-Zdrój reprezentuje Polskę w Brukseli

W dniu 28 listopada 2018r. Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, jako jedyny przedstawiciel z naszego kraju, reprezentuje w Brukseli stronę polską podczas obrad Okrągłego  Stołu Wysokiego Szczebla dotyczący dekarbonizacji Sektora Grzewczego.

Posiedzenie gromadzi liderów europejskich stowarzyszeń zrównoważonego i odnawialnego przemysłu, zorganizowanych w ramach inicjatywy DecarbHeat. Wydarzenie to ma na celu omówienie, w jaki sposób sektor ciepłowniczy może przyczynić się do dekarbonizacji sektora energetycznego w UE, jakie polityki, technologie i ścieżki są dostępne i co jeszcze należy zrobić, aby sektor ciepłownictwa stał się zrównoważony i opłacalny do 2050r.

Zaproszenie włodarza Lądka-Zdroju do reprezentacji Polski w Komisji Europejskiej związane jest z dotychczasowymi działaniami burmistrza w sprawach dotyczących wykorzystania geotermalnej energii odnawialnej, w szczególności w zakresie ogrzewania budynków mieszkalnych i użytkowych.

Jak podaje się na stronach Komisji Eurpejskiej – ogrzewanie w naszych domach i przemyśle odpowiada za połowę zużycia energii w UE. Tymczasem większość ogrzewania wytwarzana jest z paliw kopalnych i jedynie 19% pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Ponadto szacuje się, że ogrzewanie wykorzystywane jest nieefektywnie w 75% europejskich budynków. Stąd też idea posiedzeń, pozwalająca potraktować ogrzewanie jako warunek wstępny do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu do 2030 r. oraz wypełnienia zobowiązań UE wynikających z tzw. Porozumienia Paryskiego.

Link do strony wydarzenia (wersja angielska):

https://ec.europa.eu/info/events/high-level-round-table-decarbonisation-heating-sector-2018-nov-28_en

 
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!