Uprzejmie przypominam, że do końca września każdego roku przyjmowane są w lądeckim Ratuszu wnioski o dotację na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Złożenie takiego wniosku stanowi szansę na otrzymanie z ramienia gminy Lądek-Zdrój wsparcia finansowego – dotacji na prace remontowo-budowlane.

Działanie to jest zgodne z zapisami Uchwały z dnia 30 marca 2016r. Nr XXIII.144.2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój wydatków na opiekę nad zabytkami.

Szczegółowe informacje zawarte w treści w/w uchwały, w tym wzór wniosku wraz z załącznikami, znajdą Państwo do pobrania (PDF) poniżej lub pod adresem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=11763

Zapraszam do składania wniosków.

Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk

Pliki do pobrania:

Uchwala w sprawie przyjecia zasad finansowania z budzetu Gminy Ladek-Zdroj wydatkow na opieke nad zabytkami.pdf