Click to listen highlighted text!

Nie wypalaj liści! – komunikat.

Palenie liści jest niebezpieczne ze względy na zagrożenie pożarowe, ale również dlatego, że wraz z dymem do powietrza przedostają się szkodliwe dla zdrowia substancje.

Podstawa prawna:

Artykuł 30 ust. 1 Ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach zakazuje przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Natomiast art. 191 w/w ustawy mówi, że “Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny.”

Uchwała nr IX/52/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie wprowadzenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój

Sankcje: mandat do 500 zł.

Co robić z liśćmi?

Odpady biodegradowalne, nieodebrane w ramach bezpośredniej zbiórki, należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów (teren starej kompostowni – dojazd drogą na przeciwko stacji “Orlen”). PSZOK czynny jest w środy i w piątki w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00 do 14.00.

Pamiętajmy, że najbardziej ekologicznym rozwiązaniem na nadmiar odpadów biodegradowalnych jest ich przydomowe kompostowanie. Kompost to doskonały nawóz dla naszych roślin (także doniczkowych), który poprawia strukturę gleby i jest cennym źródłem składników odżywczych.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!