Click to listen highlighted text!

Od początku 2020 roku nowe stawki opłaty uzdrowiskowej i miejscowej na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój obowiązują nowe stawki opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej.

Dnia 28 listopada 2019 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwałą nr XIV/91/2019 w sprawie opłaty uzdrowiskowej ustaliła stawkę opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie uzdrowiska Lądek-Zdrój w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 4,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu za wyjątkiem stawki ustalonej dla dzieci do lat 12, która wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, natomiast uchwałą nr XIV/92/2019 w sprawie opłaty miejscowej ustaliła stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie miejscowości: Trzebieszowice, Konradów i Skrzynka w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 2,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu za wyjątkiem stawki ustalonej dla dzieci do lat 12, która wynosi 1,10 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Przypominamy również o obowiązku zawarcia porozumienia, którego przedmiotem jest pobieranie opłaty uzdrowiskowej/miejscowej od osób fizycznych przez właścicieli, zarządzających, dyrektorów, kierowników: hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, domów wycieczkowych, schronisk, kwater prywatnych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Zebrane środki finansowe należy odprowadzać co miesiąc do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Za dokonane czynności przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20% zebranej kwoty.

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby wpływy z opłaty uzdrowiskowej były jak najwyższe. Z zebranych środków gmina realizuje zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, co bezpośrednio wpływa na jakość funkcjonowania naszej gminy oraz warunki życia jej mieszkańców i kuracjuszy. W związku z powyższym, uprasza się właścicieli bądź osobę wyznaczoną przez właściciela (wraz z upoważnieniem) o kontakt z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (pokój 11) celem podpisania stosownego porozumienia.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!