Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.

Oferty należy składać w terminie do dnia  02 października 2017 r.  Pełna treść ogłoszenia oraz  regulamin naboru jest dostępny  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale: Praca w Urzędzie Miasta i Gminy, zakładka: Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych.