Click to listen highlighted text!

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  DOTYCZĄCYCH OFERTY KULTURALNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO DOMU ZDROJOWEGO W LĄDKU – ZDROJU W CELU NADANIA FUNKCJI KULTURALNYCH I POPRAWY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

        Lądek – Zdrój, 04.02.2020 r.

BURMISTRZ LĄDKA – ZDROJU

działając na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), Uchwały nr LVIII/326/02 Rady Miejskiej w Lądku – Zdroju z dnia 09.10.2002 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lądek – Zdrój oraz Uchwały nr XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Lądku – Zdroju z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących oferty kulturalnej realizowanej w ramach projektu „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Lądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym”

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących oferty kulturalnej realizowanej w ramach projektu „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego  w Lądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym” w dniach od 30.01.2020 (czwartek) do 19.02.2020 (środa)

Uwagi i opinie w ramach konsultacji społecznych w sprawie oferty kulturalnej realizowanej  w ramach projektu „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Lądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym”, można przekazywać w następujących formach:

  • osobiście podczas spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek – Zdrój (Ratusz, Rynek 31, II piętro, pok. nr 26) w dniu: 10.02.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 14:30-15:30
  • osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (Ratusz, ul. Rynek 31, II piętro, nr 27, Wydział Inwestycji i Rozwoju),
  • poczta elektroniczną na adres: inkubatorladek@ladek.pl

Osobom uprawnionym do udziału w konsultacjach przedstawia się pytania (mogące ulec modyfikacjom):

  1. Czy i jak częstą uczestniczą Państwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Lądku – Zdroju?
  2. W jakich wydarzeniach biorą Państwo udział?
  3. Co przyciąga Was w imprezach, w których bierzecie udział?
  4. Co sądzicie Państwo o planowanej inwestycji „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Lądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym”? Jakie powinny być prowadzone (oferowane) imprezy i zajęcia w wyremontowanym Domu Zdrojowym?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Lądek – Zdrój, posiadające w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane.

Wyniki konsultacji zostaną przedłożone Radzie Miejskiej Lądka – Zdroju w terminie do 7 dni od dnia ich zakończenia i podane do publicznej wiadomości.

Burmistrz Lądka – Zdroju – Roman Kaczmarczyk
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!