Click to listen highlighted text!

Pamięci 30 lat Samorządności Lądka-Zdroju

W 2020 r. mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin oraz ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawę uchwalono 8 marca 1990 roku, która jako obowiązujący akt prawny weszła w życie 26 maja 1990r. 27 maja ustanowiono więc Dniem Samorządu Terytorialnego.

W tym roku – z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa – uroczystości zaplanowane przez Burmistrza Lądka-Zdroju w tym zakresie miały bardzo skromny, lecz uroczysty charakter. Aby uświetnić tak wspaniały Jubileusz 30-lecia Samorządności w Polsce, we wnętrzu lądeckiego ratusza zamontowano i odsłonięto pamiątkowe tablice upamiętajniające dotychczasowych włodarzy-samorządowców Lądka-Zdroju oraz członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju poszczególnych kadencji.
Z uwagi na ograniczenia w dostępności pomieszczeń ratuszowych tablice zostały odsłonięte przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana Kaczmarczyka jedynie w obecności reprezentacji pracowników UMiG w Lądku-Zdroju, jednak liczymy, że już wkrótce tablice z pamiątkowymi inskrypcjami dostępne będa także dla ogółu publiczności odwiedzającej magistrat.

Z okazji Dnia Samorządowca włodarz Kurortu Lądek-Zdrój złożył także życzenia wszystkim, którzy wspierali oraz kontynuują idee samorządności w Polsce:

“Z okazji Jubileuszu 30-lecia Samorządności w Polsce,
pragnę złożyć wszystkim osobom
tworzącym samorząd terytorialny:
Burmistrzom, Radnym, Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich,
pracownikom administracji publicznej, oświaty, kultury i pomocy społecznej,
w tym także druhom OSP oraz wszystkim,
którzy współtworzyli i wspierali rozwój lokalnych samorządów,
najserdeczniejsze życzenia pomyślności
oraz niesłabnącej satysfakcji z wykonywanej pracy
na rzecz realizacji potrzeb społeczności
naszych Małych Ojczyzn.

W tym wyjątkowym Dniu Samorządu Terytorialnego
życzę także wszystkim Państwu
niesłabnącego zapału i wytrwałości
w pełnieniu tak ważnej, bardzo odpowiedzialnej służby
oraz wytrwałości i powodzenia
w wykonywaniu ambitnych założeń,
mających na celu rozwój i pielęgnację
szczytnej idei samorządności w Polsce.

Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk.”

Warto zaznaczyć, że to właśnie 30 lat temu mieszkańcy i mieszkanki polskich miast, wsi i gmin zyskali realną możliwość wpływu na najbliższe otoczenie. Dzięki temu otworzyła się możliwość tworzenia oddolnych inicjatyw, trafnie odpowiadających miejscowym potrzebom i uwarunkowaniom oraz bardzo cennych z punktu widzenia funkcjonowania społeczności lokalnych. To także idee wspierania rozwoju oraz zachowania tradycji i zwyczajów – tak charakterystycznych i często znamiennych dla naszych Małych Ojczyzn. Idee, które niejednokrotnie przeradzały się w lokalne fundacje czy stowarzyszenia z powodzeniem funkcjonujące do dziś i nadające naszym regionem blasku i kolorytu. Zatem Jubileusz 30-lecia Samorządności w Polsce to wspaniała okazja, aby podkreślić rolę społeczeństwa obywatelskiego i samorządności, jako podstawy prawdziwie demokratycznego państwa.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!