Click to listen highlighted text!

PGW Wody Polskie przygotowują się do inwestycji na ziemi kłodzkiej

O pracach związanych z rewitalizacją koryt i brzegów rzek w powiecie kłodzkim mówi się od dłuższego czasu. Obecnie instytucja zarządzająca ciekami wodnymi w regionie – PGW Wody Polskie – prowadzi czynności związane z pozyskaniem dokumentacji projektowej. Dzięki temu możliwe będzie komplementarne spożytkowanie udzielonych z Banku Światowego środków finansowych na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie cieków wodnych.

W ramach prac przewidywanych do realizacji znajduje się także przebiegający przez tereny miejskie Lądka-Zdroju odcinek rzeki Biała Lądecka. Działania rewitalizacyjne przewidują wykonanie robót remontowo-odtworzeniowych rzeki – planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową, remont/odbudowa/przebudowa murów oporowych, przebudowa węzła wodnego wraz z kanałem obiegowym, progami i budową przepławki, oczyszczanie ubezpieczeń z drzew i krzewów, remont lub przebudowa kładek i mostów wraz z usunięciem namulisk i zabezpieczeniem dna, przebudowa murów brzegowych, usunięcie odkładów w korycie, remont ujściowych odcinków rowów, potoków i wylotów kanalizacji.

Tworzona obecnie dokumentacja oraz uzgodnienia środowiskowe pozwolą na wystąpienie inwestora – Wody Polskie – o pozwolenie na budowę. Stanowi ono podstawę do rozpoczęcia prac remontowo-modernizacyjnych, których start przewidywany jest na czwarty kwartał 2021r.

Źródło: https://wroclaw.wody.gov.pl/
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!