Click to listen highlighted text!

Po 21 latach sprawa roszczeń Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – uregulowana!

   14 grudnia 2017 r. została zawarta przed specjalną Komisją Majątkową (działającą od 1989r. przy MSWiA) ugoda, której fakt podpisania kończy tym samym ponad 21-letni spór pomiędzy lądeckim samorządem a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Sprawa zakończona podpisaniem ugody dotyczyła roszczeń kościoła ewangelickiego wobec gminy w zakresie majątku odebranego/przejętego po 1945 roku przez władze PRL, a znajdującego się na terenie Lądka-Zdroju.

   Dotychczas strona kościelna wskazywała swe roszczenia do kilkunastu parceli (w tym działek zabudowanych) położonych na terenie Lądka-Zdroju. W tej sprawie przedłożono gminie dodatkowe, znalezione w archiwach dokumenty, na bazie których ponownie wystosowano do lądeckiego samorządu żądanie o uregulowanie kwestii dawnego majątku kościelnego w formie rekompensaty za przejęte mienie.

 

   Aby ostatecznie zakończyć wieloletni spór, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk zaproponował (przy akceptacji radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju) przekazanie na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w ramach ugody dwóch działek niezabudowanych, znajdujących się na terenie miasta. Propozycja ta została rozpatrzona i przyjęta pozytywnie przez przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – ks. Roberta Sitarka, proboszcza parafii w Kłodzku. Dzięki temu możliwym stało się podpisanie aktu ugody przed Komisją Regulacyjną przy MSWiA w Warszawie. Fakt zawarcia ugody jest bardzo ważnym dla lądczan wydarzeniem – warto bowiem zaznaczyć, że nierozstrzygnięty dotychczas spór dotyczył terenów lub obiektów użytkowanych już od dziesięcioleci przez mieszkańców Lądka-Zdroju. Obecnie są to tereny, obiekty i mieszkania znajdujące się we władaniu służb komunalnych, wspólnot mieszkaniowych lub znajdujących się w rękach prywatnych. Ich ewentualny zwrot poprzednim właścicielom lub jakakolwiek inna forma rekompensaty bardzo skomplikowałaby sytuację prawną i lokalową nie tylko samorządowi ale i wielu mieszkańcom Kurortu.

Co istotne, akt ugody zawarty przed Komisją Regulacyjną nie daje możliwości odwołania i w swej formie wyczerpuje wszelkie roszczenia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce względem majątku pozostawionego niegdyś na terenie gminy Lądek-Zdrój. Oznacza to więc całkowite zakończenie sporu pomiędzy stronami i powoduje brak możliwości podejmowania podobnych roszczeń względem lądeckiej gminy w przyszłości – tym samym na stałe zabezpieczono interesy wielu mieszkańców gminy Lądek-Zdrój. Samorząd tymczasem może powrócić do idei sprzedaży mieszkań na własność zamieszkującym je lądczanom na preferencyjnych warunkach – bez ryzyka ich zwrotu w przyszłości.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!