Click to listen highlighted text!

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wsparcia gminy Lądek Zdrój przez firmy Węglokoks Energia Spółka z o.o., Metanel Group S.A. oraz Dolnośląską Zieloną Dolinę DOZEDO Sp. z o.o.

Rozpoczęcie wiercenia otworu geotermalnego w Lądku-Zdroju stało się faktem. Proces samego wiercenia na przewidzianą głębokość do 2,5 km już trwa i będzie prowadzony przez kilka miesięcy. Niemniej jednak, licząc na przewidywane dobre wyniki w zakresie zasobów geotermalnych, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk rozpoczął kolejne działania związane z wykorzystaniem geotermii na rzecz lokalnej społeczności.

W tym celu – 2 października 2018rt. w Katowicach – włodarz lądeckiej gminy podpisał list intencyjny w sprawie wsparcia gminy Lądek Zdrój przez firmy Węglokoks Energia Spółka z o.o., Metanel Group S.A. oraz Dolnośląską Zieloną Dolinę DOZEDO Sp. z o.o. w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej, której podstawowym źródłem będzie ciepło odnawialne pochodzące z odwiertu.

Przedmiotem współpracy ma być w szczególności:

  • zagospodarowanie lokalnych nośników energii – przede wszystkim z naciskiem na źródła geotermalne, oraz w uzupełnieniu potencjał biomasy, słońca itp. na potrzeby lokalnych inicjatyw,
  • budowa wspólnej inicjatywy „klastra energii” mającego na celu optymalne zagospodarowanie lokalnych zasobów na potrzeby inicjatyw inwestycyjnych, oraz zwiększenie atrakcyjności regionu,
  • wypracowanie modelu realizacji inwestycji a następnie świadczenia usług operatorskich na rzecz lokalnej społeczności,
  • walka z niską emisją w obszarze Lądka – Zdroju,
  • promowanie proekologicznych inwestycji.

Powyższe jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach projektu pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1”, na który gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 18 mln złotych.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!