Click to listen highlighted text!

Powietrze bez śmieci – funkcjonowanie mBOK PGNiG we Wrześniu w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości (Stacja PKP) w Lądku-Zdroju

Powietrze bez śmieci
dzięki Porozumieniu PGNiG i Gminy Lądek – Zdrój

PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

  • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
  • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
  • wykona instalację centralnego ogrzewania,
  • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
  • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
  • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
  • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania.

Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG ponownie zostanie uruchomiony w budynku lądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (Stacja PKP).

W miesiącu Wrześniu dyżur  będzie kontynuowany w pierwszą i trzecią środę, tj. 2 oraz 16 Września 2020r., w godz. od 09.00 do 12.00.

Uwaga! Ze względu na pandemię koronawirusa przyjmowani będą wyłącznie interesanci posiadający maseczki lub przyłbice.

Niska emisja to często niezauważalne dla ludzkiego oka zjawisko występowania w powietrzu produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, pochodzących ze źródeł znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 metrów. W praktyce najczęściej są nimi kominy domów jednorodzinnych, kotłowni i rury wydechowe samochodów. W określonych warunkach atmosferycznych niska emisja może być widoczna w postaci smogu. Niska emisja znacząco zwiększa zachorowalność i śmiertelność ludzi na skutek m.in. chorób układu oddychania i krążenia.

Wśród używanych powszechnie paliw, gaz ziemny jest źródłem energii najbardziej przyjaznym dla środowiska – najczystszym paliwem naturalnym. Oprócz ekologicznych korzyści, jakie niesie jego zastosowanie, użytkownicy cenią też komfort związany z ciągłością dostaw, bez potrzeby transportu, magazynowania surowca oraz usuwania stałych produktów spalania, a także nieskomplikowaną obsługę urządzeń gazowych.

Kontakt dla mieszkańców zainteresowanych możliwością korzystania z paliwa gazowego:

http://www.pgnig.pl/dla-domu/oferta/przelacz-sie

zmien.ogrzewanie@pgnig.pl

www.powietrzebezsmieci.pl
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!