Click to listen highlighted text!

Rekultywacja terenu kompostowni na finiszu…

  Dnia 5 sierpnia 2015r. 2015r. Burmistrz Lądka -Zdroju Roman Kaczmarczyk podpisał umowę na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy kompostowni odpadów w Lądku – Zdroju ( zlokalizowanego na działkach 163/2, 164/2, 165/2, 166/2, 172/1, 173/2, 174/2 i 175/1 w obrębie Zatorze) z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia.

Powyższa umowa – w celu rozłożenia kosztów rekultywacji i nie obciążania budżetu Gminy – została podpisana na okres 5 lat. Poddane rekultywacji zostały dwie kwatery składowiska – jedna o pow. 1 313 m2 oraz druga o pow. 4 242 m2 – wszytko po to, aby teren starego składowiska został uporządkowany i odzyskał walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Prace wykonywane są zgodnie z Projektem zamknięcia i rekultywacji składowiska oraz zgodnie z decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska wydana przez Marszałka Woj. Dolnośląskiego nr Z26.1./2016 z dn.16 maja 2016r.

Do wykonania pozostały jeszcze: prace porządkowe, zabezpieczenie studni kręgami betonowymi oraz wykonanie zabiegów agrotechnicznych, przeprowadzenie obsiewów mieszanką traw i wykonanie nasadzeń krzewów i drzew w granicach kwater.
Dodatkowo, oprócz kosztów rekultywacji wynikających z w/w umowy, Gmina przeznacza środki na wywóz zalegających odpadów (średnio 20-30 tys./rok.).

Tymczasem efekty są już widoczne…

 
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!