Click to listen highlighted text!

Ruszył nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2020

 

Z dniem 7 stycznia 2020r. ruszył nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2020.

 

Pieczęć podłużna o treści

Burmistrz Lądka Zdroju

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2020

BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

z dnia 07 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2020.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 27 ust. 1, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr VI/30/11 Rady  Miejskiej  w Lądku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 56, poz. 750 z dnia 11.03.2011), zarządza się, co następuje:                                                                                                                            

Paragraf 1

  1. Ogłaszam nabór wniosków o udzieleniu z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
  2. Treść ogłoszenia określającego termin i miejsce składania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.                                                                                                                           

Paragraf 2

       Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki
i Uzdrowiska.

Paragraf 3

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

                                                                                                                                                             Pieczęć podłużna o treści

                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                          LĄDKA-ZDROJU

                                                                                                                                                               mgr Roman Kaczmarczyk

                                                                                                                                                            (podpis nieczytelny)

 

 

Informację wytworzył Grzegorz Szczygieł
Informację zweryfikował Irena Brzozowska
Data 07.01.2020r.

Więcej informacji: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/index,idmp,199,r,o

 
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!