Click to listen highlighted text!

“Singletrack Orlicko-Kladsko” – kolejny projekt realizowany przez Gminę Lądek-Zdrój

Miło jest nam zakomunikować, że trwają prace nad wykonaniem kolejnej trasy rowerowej typu Singletrack – tym razem Gmina Lądek-Zdrój, jako beneficjent projektu pn.: “Singletrack Orlicko-Kladsko” – nr rej. Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239 – realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, planuje w 2019 r. zrealizować kolejne działanie polegające na , ok. 5-kilometrową trasę zwaną “Pętla Trojak”.

Na chwilę obecną sprawdzana jest i przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy prac przewidzianych w projekcie. Szczególy już wkrótce na stronie internetowej gminy oraz stronie BIP.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dofinansowanego ze środków Funduszu Narodowego EFRR na podstawie decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departamentu EWT w sprawie przyznania dofinansowania dla ww. projektu – decyzja z dnia 7.11.2018r.,
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!