Click to listen highlighted text!

Spotkanie dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Dziś, tj. 21 września 2020r. odbyło się spotkanie z Burmistrzami, Wójtami oraz przedstawicielami samorządów Powiatu Kłodzkiego dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest kluczowym narzędziem służącym zapewnieniu, by transformacja na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo samemu sobie. Mechanizm zapewnia ukierunkowane wsparcie, aby w latach 2021–2027 zainwestować co najmniej 100 mld euro w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami transformacji i złagodzić te skutki.
W związku z powyższym Państwa członkowskie otrzymają finansowanie pod warunkiem, że opracują terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, obejmujące okres do 2030r., i wskażą w nich najbardziej dotknięte skutkami transformacji obszary, które powinny otrzymać największe wsparcie.
Dzisiejsze spotkanie ma na celu opracowanie strategii oraz omówienie planów dotyczących określenia najlepszych sposobów łagodzenia problemów społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych.
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!