Click to listen highlighted text!

Targowisko w Lądku-Zdroju przejdzie gruntowną modernizację przy wsparciu środków z PROW!

Zadanie pn. “Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn. ewid. 020808_4 Lądek-Zdrój – miasto, obręb 0003 Stare Miasto znalazło się na liście operacji typu “inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt operacji szacowany jest na kwotę 1.918 482,45- zł. Koszty kwalifikowalne operacji netto to kwota 1.559 741,83-zł, dla której kwota pomocy to blisko 1 mln. zł!
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!