Click to listen highlighted text!

Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a czeską Gminą Klášterec nad Orlicí – podpisana!

Wczoraj (20.12.2017r.), w Szkole Podstawowej nr 1 im. W. Witosa w Trzebieszowicach podpisano porozumienie partnerskie – umowę o współpracy edukacyjno-kuluralno-sportowej pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a czeską Gminą Klášterec nad Orlicí .
Stronę polską reprezentowała grupa radnych Rady Miejskiej oraz nauczyciele, pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Lądka-Zdroju – Grzegorza Szczygła. Natomiast czeskiemu przedstawicielstwu patronowała Starostka Klášterec nad Orlicí – Lenka Ševčíková.
 
 
Warto zaznaczyć, że współpraca pomiędzy stronami – mniej lub bardziej formalnie – toczy się już w Trzebieszowicach od kilkunastu lat. Podpisanie tak ważnego dla partnerów dokumentu jest więc jedynie sformalizowaniem toczących się działań, pozwala jednak na szerszą współpracę – choćby w zakresie planowania i realizacji projektów wspieranych ze środków UE.
  
 
Głównymi nurtami porozumienia stały się więc m.in. prężna i efektywna współpraca w dziedzinach edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej oraz sportowej, a także skoordynowanie działań na rzecz ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych partnerskich miejscowości.
Umowa obejmuje też wspólne działania skierowane do dzieci i młodzieży z przewidzianym udziałem uczniów i nauczycieli. Istotnym punktem porozumienia partnerskiego jest efektowne współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa.
Partnerzy postanowili, że będą się nawzajem informować o realizowanych przedsięwzięciach, a także zapewnią udział w planowanych przez siebie wydarzeniach.
 
O konkretnych działaniach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco 😀
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!