Click to listen highlighted text!

PLAN INWESTYCYJNY

Roman Kaczmarczyk
Burmistrz Lądka-Zdroju 
INWESTYCJE 2015
1 Parking + chodnik między Zdrojową a Ogrodową WYKONANO
2 Przebudowa drogi dojazdowa w Skrzynce nr 268 WYKONANO
3 Przebudowa drogi gminnej -ul.Makowa WYKONANO
4 Przebudowa drogi gminnej -ul.Rataja + parking WYKONANO
5 Przebudowa drogi gminnej w Konradowie nr 426 i 420 WYKONANO
6 Budowa sieci  LAN w UMiG WYKONANO
7 Budowa sygn. ppoż, sieci oddymiającej UMiG WYKONANO
8 Zakup wozu bojowego dla OSP Trzebieszowice WYKONANO
9 Zakup pieca dla OSP Lądek WYKONANO
10 Budowa kompleksu przedszkolno żłobkowego PROJEKT WYKONANO
11 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rataja WYKONANO
12 Odbudowa korony ścian oczyszczalni ścieków WYKONANO
13 Odnowa kamienicy Rynek nr 8 – piwnice WYKONANO
14 Odnowa kamienicy Rynek nr 7 WYKONANO
15 Budowa siłowni zewnętrznej “Planeta seniora” na wyspie młyńskiej WYKONANO
INWESTYCJE 2016
16 Budowa studni głębinowej we wsi Trzebieszowice WYKONANO
17 Przebudowa chodnika ul.Rataja z zatoką postojową WYKONANO
18 Przebudowa ul.Broniewskiego WYKONANO
19 Przebudowa chodnika ul.Przechodnia WYKONANO
20 Przebudowa chodnika ul.Wolności – miejsca parkingowe przed Jubilatem WYKONANO
21 Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki WYKONANO
22 Budowa drogi gminnej Wrzosówka na dz.54/21 i 25 WYKONANO
23 Parking przy Gimnazjum WYKONANO
24 Zakup i montaż wiat przystankowych WYKONANO
25 Przebudowa drogi gminnej Zatorze/Stójków WYKONANO
26 Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 w Stójkowie WYKONANO
27 Przebudowa dr.62 w Stójkowie WYKONANO
28 Przebudowa chodnika ul.Kopernika i ul.Zamkowej WYKONANO
29 Budowa parkingu przy granicy polsko/czeskiej w Lutyni WYKONANO
30 Przeb. bud. PKP na centr. przesiad. i Inkubator PROJEKT WYKONANO
31 Zakup witacza WYKONANO
32 Zakup samochodu bojowego OSP Lądek WYKONANO
33 Modernizacja lokalnych ujęć wody WYKONANO
34 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju PROJEKT WYKONANO
35 Odbudowa sieci wod/kan.ul.Kłodzka i części ul. Ogrodowej WYKONANO
36 Budowa sieci wod/kan.os.Słoneczne III etap WYKONANO
37 Przebudowa sieci wodnej ul.Kopernika WYKONANO
38 Oświetlenie solarne wyspy młyńskiej WYKONANO
39 Budowa placu zabaw we wsi Konradów WYKONANO
40 Budowa świetlicy wiejskiej Trzebieszowice – PROJEKT WYKONANO
41 Budowa wiaty rekreacyjnej w Stójkowie WYKONANO
42 Singletrack -budowa ścieżek rowerowych PROJEKT WYKONANO
43 Budowa siłowni zewnętrznej w Parku 100lecia WYKONANO
44 Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Trzebieszowice WYKONANO
45 Budowa STREET WORKOUT koło Liceum WYKONANO
46 Dom Zdrojowy i Kinoteatr i Muszla Koncertowa – PROJEKT WYKONANO
INWESTYCJE 2017 – 2019
47 Budowa gminnego przedszkola i żłobka WYKONANO
48 Wykonanie  remontu Domu Zdrojowego i Kinoteatru. Poszukiwanie środków
49 Wykonanie remontu Muszli Koncertowej WYKONANO
50 Złożenie wniosku o dofinansowanie modernizacji Ratusza. wniosek złożony
51 Wykonanie projektu i budowa parkingu na granicy – wraz z infrastrukturą i witaczem WYKONANO
52 Wykonanie parkingu przed CKiR WYKONANO
53 Złożenie wniosku o dofinansowanie i budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach WYKONANO – udzielono dofinansowania
54 Wykonanie projektu i budowa parkingu na pl. Curie-Skłodowskiej WYKONANO
55 Dokończenie prac w remizach OSP Lądek-Zdrój, Trzebieszowice, Radochów WYKONANO
56 Wykonanie projektu świetlicy w Radochowie w trakcie opracowania
57 Poprawa bezpieczeństwa –  projekt i wykonanie platformy widokowej na Trojaku projekt gotowy
58 Nowe ujęcia wody pitnej dla Lądka-Zdroju w trakcie opracowania
59 Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju wybór projektu
60 Projekt i wykonanie altany w parku 1000-lecia projekt gotowy
61 Projekt i wykonanie fontanny grawitacyjnej k. Sielanki w trakcie budowy
62 Oświetlenie arboretum, rozszerzenie, opieka instytucji naukowych WYKONANO
63 Infrastruktura turystyczna, nowe plany miast, tablice turystyczne, mapy WYKONANO
64 Plac zabaw w parku 1000-lecia wraz z ogrodzeniem w trakcie budowy
65 Projekt i remont ul. Wolności wraz z zatokami i chodnikiem, oraz ławki i roślinność w trakcie budowy
66 Alejki przy urządzeniach do ćwiczeń w parku 1000-lecia w trakcie opracowania
67 Światła solarne w centralnych punktach na wsiach WYKONANO
68 Ławka z rzeźbą Marianny Orańskiej z brązu projekt gotowy, poszukiwanie środków
69 Ferma fotowoltaiczna hybrydowa 11,06 ha w trakcie przygotowania, poszukiwanie środków i inwestora
70 Nowe targowisko – projekt i wykonanie WYKONANO
71 Remont schodów u. Zamkowa i Bema WYKONANO
72 Ledowa fontanna – Kurort Lądek-Zdrój poszukiwanie środków
73 Malowanie ogrodzeń i mostów c.d. – poprawa wizerunku miasta WYKONANO
74 Inwentaryzacja wodociągów i kanalizacji WYKONANO
75 Wymiana ławek i koszy parki i miasto w trakcie wykonywania, poszukiwanie środków
76 Ogrodzenie placu zabaw w Skrzynce, schody i chodnik do kościoła WYKONANO
77 Odwodnienie świetlicy w Skrzynce w trakcie opracowania
78 Projekt rozwiązań kanalizacji w Trzebieszowicach i Radochowie w trakcie projektowania
79 Projekt i remont wieży zegarowej w trakcie projektowania
80 Ul. Moniuszki uzupełnienie i adaptacja źródła w trakcie projektowania
81 Bilbordy i witacz, zagospodarowanie  przełęczy Jawornickiej w trakcie projektowania
82 Mała zieleń w mieście, rondo, wysepki itd. w trakcie wykonywania
83 Rewitalizacja pl. Partyzantów, koncepcja i projekt w trakcie projektowania
84 Remont ul. Kłodzkiej – wjazd do miasta oraz oświetlenie przed stacją paliw w trakcie opracowania
85 Darmowy internet na rynku WYKONANO
86 Nowy wygląd i funkcjonalność strony www.ladek.pl WYKONANO
87 Park Słowackiego – koncepcja i projekt w trakcie projektowania
88 Kościół Ewangelicki – koncepcja i projekt SPRZEDANO OBIEKT, przygotowanie budowy wieży widokowej
89 Trasa turystyczna na Radoszkę i Cierniak – koncepcja i projekt w trakcie projektowania
90 Radary z wyświetlaczem prędkości – Trzebieszowice i Lądek-Zdrój – ZAKUP WYKONANO
91 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – Doładuj się w Lądku WYKONANO
92 3 Krzyże – dzierżawa i odrestaurowanie, podświetlenie w trakcie wykonywania
93 Tabliczki informacyjne w Parku Zdrojowym i na koszach WYKONANO
94 Most Gotycki i Kryty – podświetlenie w trakcie projektowania
95 Rekultywacja wysypiska – zakończenie WYKONANO
96 Utylizacja azbestu c.d. w trakcie wykonywania
97 Zegar kwiatowy – odtworzenie w trakcie projektowania
98 Remont dworca PKP – inkubator przedsiębiorczości WYKONANO
99 Zielona Dolina – wdrożenie programu WYKONANO
100 Likwidacja międzygminnej spółki śmieciowej CZEKAMY NA WYPIS Z KRS
101 Zakup zamiatarki do piachu i liści WYKONANO
102 Wycinka samosiejek wzdłuż dróg i potoków c.d. w trakcie wykonywania
103 Budowa sieci wod.-kan. na Osiedlu Słonecznym III etap WYKONANO
104 Przebudowa drogi 36 w Stójkowie WYKONANO
105 Przebudowa drogi 139 w Stójkowie WYKONANO
106 Przebudowa drogi 429 i 431 w Radochowie WYKONANO
107 Przebudowa drogi 268 w Konradowie WYKONANO
108 Inkubator energii – gmina samowystarczalna energetycznie – KLASTER ENERGII ARES WYKONANO
109 Zakończenie zmian planu zagosp. Trzebieszowice i Radochów WYKONANO
110 Hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego OSP Trzebieszowice WYKONANO
111 Poszerzenie Al. Marzeń – droga na wyciąg narciarski WYKONANO
112 Przebudowa chodnika ul. Kościelna WYKONANO
113 Przebudowa ul. Kopernika i Zamkowa WYKONANO
114 Przebudowa chodnika do sali gimnastycznej SP Nr 1 WYKONANO
115 Przebudowa schodów przy ul. Ogrodowej WYKONANO
116 Zakup maszyna samojezdnej dla LUK WYKONANO
117 Singletrack Pętla “ZDRÓJ” i “ORŁOWIEC” WYKONANO
118 Singletrack Pętla “TROJAK” WYKONANO
119 “Wojtusiowy” Park obok przedszkola w trakcie projektowania
120 Remont uli Kłodzkiej i Ogrodowej wraz z wod-kan WYKONANO
121 Remont sekretariatu i korytarzy w Ratuszu WYKONANO
122 System PPOŻ i oddymianie etap II oraz impregnacja ppoż całego drewnianego strychu w Ratuszu WYKONANO
123 SIEĆ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU – światłowód WYKONANO
124 Przebudowa chodnika ul. Przechodnia cz. 2 WYKONANO
125 Badawczy Odwiert Geotermalny 2.500 m. WYKONANO
126 Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach WYKONANO
127 Remont toalet i świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju WYKONANO
128 Wymalowanie barierek wzdłuż Białej Lądeckiej WYKONANO
129 pl. M.C Skłodowskiej – parking i przebudowa schodów WYKONANO
130 ul. Polna przy LO i Orliku – budowa chodnika oraz parkingu WYKONANO
131 Trzebieszowice – modernizacja kładki na rz. Białej Lądeckiej WYKONANO
132 Przebudowa ul. Storczyków WYKONANO
133 Przygotowanie i podział 10 działek budowlanych na sprzedaż wraz z uzbrojeniem na oś. Słonecznym WYKONANO
134 Modernizacja budynku remizy OSP Konradów WYKONANO
135 Modernizacja budynku remizy OSP Radochów wraz ze świetlicą WYKONANO
136 Modernizacja budynku remizy OSP Trzebieszowice w trakcie budowy
137 Remont budynku i świetlicy wiejskiej w Radochowie WYKONANO
138 Remont budynku przy ul. Śnieżnej 43 WYKONANO
139 Adaptacja budynku byłego Gimnazjum dla: Opieki Społecznej, Dziennego Pobytu Senioralnego, WYKONANO
140 Parking przy ul. Śnieżnej PRZYGOTOWYWANIE PRZETARGU
141 Chodnik do SP1 oraz sali gimnastycznej w Lądku-Zdroju WYKONANO
142 Zakup budynku przy ul. Klonowej celem adaptacji na mieszkania komunalne ZAKUPIONO, trwa projektowanie
143 Zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej WYKONANO
144 Wykonanie monitoringu rynku, części zdrojowej, muszli, parków oraz ronda – podłączenie do Straży Miejskiej w trakcie wykonywania
145 Wymiana oświetlenia w mieście i gminie na energooszczędne LED, wymiana starych betonowych latarni, wymiana linii elektrycznych poszukiwanie środków
146 Adaptacja i remont basenów otwartych przy ul. Zamenhofa, na SILVER TERMY LĄDEK-ZDRÓJ w trakcje opracowywania
147 Przygotowanie koncepcji wykorzystania ciepła ziemi oraz wód termalnych jako Odnawialne Źródło Energii z nowego ujęcia ALEKSANDER w Lądku-Zdroju w trakcie opracowywania
148 Przygotowanie koncepcji kompleksu rehabilitacyjno-sportowo-hotelowego GOLDEN TERMS RESORT&SPA w Lądku-Zdroju w trakcie opracowywania
149 Remont nawierzchni, oraz wod-kan ul. Fabryczna poszukiwanie środków
150 Remont spalonych kamienic ul. Kościelna 2,4 i 6 w trakcie budowy Kamienica nr 2
151 Budowa 2 budynków mieszkalnych komunalno-socjalnych w trakcie opracowywania i poszukiwania środków
152 Centrum Sportów Wspinaczkowych poszukiwanie środków
153 Grawitacyjna Fontanna Biskupia poszukiwanie środków
154 Osiedle “Zdrojowe” domków jednorodzinnych w trakcie projektowania
155 Budowa chodnika w Trzebieszowicach złożono wniosek
156 Naprawa chodnika Aleja Havla złożono wniosek
INWESTYCJE 2020
157 Kanalizacja – przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach – dokumentacja projektowa  przygotowanie przetargu
158 Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km  oczekiwanie na decyzję powiatu
159 Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Lądku-Zdroju  w trakcie przygotowania
160 Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Lądku-Zdroju w trakcie przygotowania
161 Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Lądku-Zdroju w trakcie przygotowania
162 Przebudowa ul. Zdrojowej w Lądku-Zdroju etap I w trakcie przygotowania
163 Utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego 1 etap I w trakcie przygotowania
164 Utwardzenie terenu działki 113/11 – dojście do kładki ul. Widok w trakcie przygotowania
165 Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce  przygotowywanie przetargu
166 Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I w trakcie przygotowania
167 Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach w trakcie przygotowania
168 Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich w trakcie przygotowania
169 Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach w trakcie przygotowania
170 Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie w trakcie przygotowania
171 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Lądku-Zdroju w trakcie przygotowania
172 Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie w trakcie przygotowania
173 Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościelna w trakcie przygotowania
174 Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów w trakcie przygotowania
175 Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42 w trakcie przygotowania
176 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A w trakcie przygotowania
177 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52 w trakcie przygotowania
178 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 13 w trakcie przygotowania
179 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 4 w trakcie przygotowania
180 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2 w trakcie przygotowania
181 Przebudowa muru cmentarnego Cmentarza Komunalnego w trakcie przygotowania
182 Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki oraz place zabaw w trakcie przygotowania
183 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w SP1 Lądek-Zdrój przygotowywanie przetargu
184 Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną SP1 w trakcie przygotowania
185 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności budowa rozpoczęta
186 Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej w trakcie przygotowania
187 Pomnik im. Andrzeja Zawady – dofinansowanie  oczekiwanie na projekt
188 Wojtusiowy Park – projekt w trakcie przygotowania
189 Czyste powietrze – dotacja dla mieszkańców w trakcie przygotowania
190 Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2  budowa rozpoczęta
191 Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia w trakcie przygotowania

 Maj

Czerwiec 2021

Lipiec
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
31
1
2
3
4
5
6
Wydarzenia dla Czerwiec

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

6

Brak wydarzeń
7
8
9
10
11
12
13
Wydarzenia dla Czerwiec

7

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

13

Brak wydarzeń
14
15
16
17
18
19
20
Wydarzenia dla Czerwiec

14

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

20

Brak wydarzeń
21
22
23
24
25
26
27
Wydarzenia dla Czerwiec

21

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

27

Brak wydarzeń
28
29
30
1
2
3
4
Wydarzenia dla Czerwiec

28

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Czerwiec

30

Brak wydarzeń
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!