burmistrz
Roman Kaczmarczyk
Burmistrz Lądka-Zdroju

INWESTYCJE 2015
1 Parking + chodnik między Zdrojową a Ogrodową WYKONANO
2 Przebudowa drogi dojazdowa w Skrzynce nr 268 WYKONANO

3 Przebudowa drogi gminnej – ul. Makowa WYKONANO
4 Przebudowa drogi gminnej – ul. Rataja + parking WYKONANO

5 Przebudowa drogi gminnej w Konradowie nr 426 i 420 WYKONANO
6 Budowa sieci  LAN w UMiG WYKONANO
7 Budowa sygn. ppoż, sieci oddymiającej UMiG WYKONANO
8 Zakup wozu bojowego dla OSP Trzebieszowice WYKONANO

9 Zakup pieca dla OSP Lądek WYKONANO
10 Budowa kompleksu przedszkolno żłobkowego  – wykonanie PROJEKTU WYKONANO
11 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rataja WYKONANO
12 Odbudowa korony ścian oczyszczalni ścieków WYKONANO
13 Odnowa kamienicy Rynek nr 8 – piwnice WYKONANO
14 Odnowa kamienicy Rynek nr 7 WYKONANO
15 Budowa siłowni zewnętrznej “Planeta seniora” na wyspie młyńskiej WYKONANO

INWESTYCJE 2016
16 Budowa studni głębinowej we wsi Trzebieszowice WYKONANO
17 Przebudowa chodnika ul.Rataja z zatoką postojową WYKONANO

18 Przebudowa ul. Broniewskiego WYKONANO
19 Przebudowa chodnika ul. Przechodnia WYKONANO
20 Przebudowa chodnika ul.Wolności – miejsca parkingowe przed Jubilatem WYKONANO
21 Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki WYKONANO
22 Budowa drogi gminnej Wrzosówka na dz.54/21 i 25 WYKONANO
23 Parking przy Gimnazjum WYKONANO
24 Zakup i montaż wiat przystankowych WYKONANO

25 Przebudowa drogi gminnej Zatorze/Stójków WYKONANO

26 Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 w Stójkowie WYKONANO
27 Przebudowa dr.62 w Stójkowie WYKONANO

28 Przebudowa chodnika ul.Kopernika i ul.Zamkowej – wykonanie projektu WYKONANO

 

29 Budowa parkingu przy granicy polsko/czeskiej w Lutyni – wykonanie projektu WYKONANO

30 Przeb. bud. PKP na centr. przesiad. i Inkubator  – PROJEKT inwestycji WYKONANO

31 Zakup witaczy WYKONANO

32 Zakup samochodu bojowego OSP Lądek WYKONANO

33 Modernizacja lokalnych ujęć wody WYKONANO
34 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju – wykonanie PROJEKTU WYKONANO
35 Odbudowa sieci wod/kan. ul. Kłodzka i części ul. Ogrodowej WYKONANO
36 Budowa sieci wod/kan. os. Słoneczne III etap WYKONANO
37 Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika WYKONANO
38 Oświetlenie solarne wyspy młyńskiej WYKONANO
39 Budowa placu zabaw we wsi Konradów WYKONANO
40 Budowa świetlicy wiejskiej Trzebieszowice – zlecenie PROJEKTU WYKONANO
41 Budowa wiaty rekreacyjnej w Stójkowie WYKONANO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
42 Singletrack -budowa ścieżek rowerowych wykonanie PROJEKTU WYKONANO
43 Budowa siłowni zewnętrznej w Parku 1000-lecia WYKONANO
44 Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Trzebieszowice WYKONANO
45 Budowa STREET WORKOUT koło Liceum WYKONANO

46 Dom Zdrojowy i Kinoteatr i Muszla Koncertowa – wykonanie PROJEKTU WYKONANO
INWESTYCJE 2017 – 2019
47 Budowa gminnego przedszkola i żłobka WYKONANO

48 Wykonanie  remontu Domu Zdrojowego i Kinoteatru. Poszukiwanie środków
49 Wykonanie remontu Muszli Koncertowej WYKONANO
50 Złożenie wniosku o dofinansowanie modernizacji Ratusza. udzielono dofinansowania
51 Wykonanie projektu i budowa parkingu na granicy – wraz z infrastrukturą i witaczem WYKONANO

52 Wykonanie parkingu przed CKiR WYKONANO
53 Złożenie wniosku o dofinansowanie i budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach WYKONANO
54 Wykonanie projektu i budowa parkingu na pl. Curie-Skłodowskiej WYKONANO
55 Dokończenie prac w remizach OSP Lądek-Zdrój, Trzebieszowice, Radochów WYKONANO
56 Wykonanie projektu świetlicy w Radochowie w trakcie opracowania
57 Poprawa bezpieczeństwa –  projekt i wykonanie platformy widokowej na Trojaku w trakcie budowy
58 Modernizacja ujęcia wody pitnej dla Lądka-Zdroju w trakcie wykonywania
59 Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju wybór projektu, poszukiwanie środków
60 Projekt i wykonanie altany w parku 1000-lecia projekt gotowy – poszukiwanie środków
61 Projekt i wykonanie fontanny grawitacyjnej k. Sielanki w trakcie budowy
62 Oświetlenie arboretum, rozszerzenie, opieka instytucji naukowych WYKONANO

63 Infrastruktura turystyczna, nowe plany miast, tablice turystyczne, mapy WYKONANO
64 Plac zabaw w parku 1000-lecia wraz z ogrodzeniem w trakcie budowy
65 Projekt i remont ul. Wolności wraz z zatokami i chodnikiem, oraz ławki i roślinność WYKONANO
66 Alejki przy urządzeniach do ćwiczeń w parku 1000-lecia w trakcie opracowania
67 Światła solarne w centralnych punktach na wsiach WYKONANO
68 Ławka z rzeźbą Marianny Orańskiej z brązu projekt gotowy, poszukiwanie środków
69 Elektrownia – fotowoltaiczna hybrydowa 1 MW – Etap I i II – 11,06 ha w trakcie budowy
70 Nowe targowisko – projekt i wykonanie WYKONANO
71 Remont schodów ul. Zamkowa i Bema WYKONANO
72 Ledowa fontanna – Kurort Lądek-Zdrój WYKONANO
73 Malowanie ogrodzeń i mostów c.d. – poprawa wizerunku miasta WYKONANO
74 Inwentaryzacja wodociągów i kanalizacji WYKONANO
75 Wymiana ławek i koszy parki i miasto w trakcie wykonywania, pozyskano środki
76 Ogrodzenie placu zabaw w Skrzynce, schody i chodnik do kościoła WYKONANO
77 Odwodnienie świetlicy w Skrzynce w trakcie opracowania
78 Projekt rozwiązań kanalizacji w Trzebieszowicach i Radochowie PROJEKT GOTOWY
79 Projekt i remont wieży zegarowej W TRAKCIE BUDOWY
80 Ul. Moniuszki uzupełnienie i adaptacja źródła w trakcie projektowania
81 Bilbordy i witacz, zagospodarowanie  przełęczy Jawornickiej WYKONANO
82 Mała zieleń w mieście, rondo, wysepki itd. w trakcie wykonywania
83 Rewitalizacja pl. Partyzantów, koncepcja i projekt w trakcie projektowania
84 Remont ul. Kłodzkiej – wjazd do miasta oraz oświetlenie przed stacją paliw w trakcie opracowania
85 Darmowy internet na rynku WYKONANO

86 Nowy wygląd i funkcjonalność strony www.ladek.pl WYKONANO
87 Park Słowackiego – koncepcja i projekt wykonano cz. I
88 Kościół Ewangelicki – koncepcja i projekt SPRZEDANO OBIEKT, przygotowanie budowy wieży widokowej
89 Trasa turystyczna na Radoszkę i Cierniak – koncepcja i projekt w trakcie projektowania
90 Radary z wyświetlaczem prędkości – Trzebieszowice i Lądek-Zdrój – ZAKUP WYKONANO
91 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – Doładuj się w Lądku WYKONANO

92 3 Krzyże – dzierżawa i odrestaurowanie, podświetlenie w trakcie wykonywania
93 Tabliczki informacyjne w Parku Zdrojowym i na koszach WYKONANO
94 Most Gotycki i Kryty – podświetlenie w trakcie projektowania
95 Rekultywacja wysypiska – zakończenie WYKONANO
96 Utylizacja azbestu c.d. w trakcie wykonywania
97 Zegar kwiatowy – odtworzenie w trakcie projektowania
98 Remont dworca PKP – utworzenie inkubatora przedsiębiorczości WYKONANO
inkubator
99 Zielona Dolina – wdrożenie programu WYKONANO
100 Likwidacja międzygminnej spółki śmieciowej WYKONANO
101 Zakup zamiatarki do piachu i liści WYKONANO
102 Wycinka samosiejek wzdłuż dróg i potoków c.d. w trakcie wykonywania
103 Budowa sieci wod.-kan. na Osiedlu Słonecznym III etap WYKONANO
104 Przebudowa drogi 36 w Stójkowie WYKONANO
105 Przebudowa drogi 139 w Stójkowie WYKONANO
106 Przebudowa drogi 429 i 431 w Radochowie WYKONANO
107 Przebudowa drogi 268 w Konradowie WYKONANO
108 Inkubator energii – gmina samowystarczalna energetycznie – KLASTER ENERGII ARES WYKONANO
109 Zakończenie zmian planu zagosp. Trzebieszowice i Radochów WYKONANO
110 Hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego OSP Trzebieszowice WYKONANO

111 Poszerzenie Al. Marzeń – droga na wyciąg narciarski WYKONANO

112 Przebudowa chodnika ul. Kościelna WYKONANO

113 Przebudowa ul. Kopernika i Zamkowa WYKONANO

114 Przebudowa chodnika do sali gimnastycznej SP Nr 1 WYKONANO
115 Przebudowa schodów przy ul. Ogrodowej WYKONANO
116 Zakup maszyna samojezdnej dla LUK WYKONANO
117 Singletrack Pętla “ZDRÓJ” i “ORŁOWIEC” WYKONANO
118 Singletrack Pętla “TROJAK” WYKONANO

119 “Wojtusiowy Park” obok przedszkola w trakcie budowy
120 Remont ulicy Kłodzkiej i Ogrodowej wraz z wod.-kan. WYKONANO
121 Remont sekretariatu i korytarzy w Ratuszu WYKONANO
122 System PPOŻ i oddymianie etap II oraz impregnacja ppoż całego drewnianego strychu w Ratuszu WYKONANO
123 SIEĆ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU – światłowód WYKONANO
124 Przebudowa chodnika ul. Przechodnia cz. 2 WYKONANO
125 Badawczy Odwiert Geotermalny LZT-1  2.500 m. WYKONANO
126 Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach WYKONANO

127 Remont toalet i świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju WYKONANO
128 Wymalowanie barierek wzdłuż Białej Lądeckiej WYKONANO
129 pl. M.C Skłodowskiej – parking i przebudowa schodów WYKONANO
130 ul. Polna przy LO i Orliku – budowa chodnika oraz parkingu WYKONANO
131 Trzebieszowice – modernizacja kładki na rz. Białej Lądeckiej WYKONANO
132 Przebudowa ul. Storczyków WYKONANO
133 Przygotowanie i podział 10 działek budowlanych na sprzedaż wraz z uzbrojeniem na oś. Słonecznym WYKONANO
134 Modernizacja budynku remizy OSP Konradów WYKONANO
135 Modernizacja budynku remizy OSP Radochów wraz ze świetlicą WYKONANO
136 Modernizacja budynku remizy OSP Trzebieszowice WYKONANO
137 Remont budynku i świetlicy wiejskiej w Radochowie WYKONANO
138 Remont budynku przy ul. Śnieżnej 43 WYKONANO
139 Adaptacja budynku byłego Gimnazjum dla: Opieki Społecznej, Dziennego Pobytu Senioralnego, WYKONANO
140 Parking przy ul. Śnieżnej WYKONANO
141 Chodnik do SP1 oraz sali gimnastycznej w Lądku-Zdroju WYKONANO
142 Zakup budynku przy ul. Klonowej celem adaptacji na mieszkania komunalne ZAKUPIONO, otrzymane dofinansowanie
143 Zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej WYKONANO
144 Wykonanie monitoringu rynku, części zdrojowej, muszli, parków oraz ronda – podłączenie do Policji w trakcie wykonywania
145 Wymiana oświetlenia w mieście i gminie na energooszczędne LED, wymiana starych betonowych latarni, wymiana linii elektrycznych w trakcie budowy
146 Adaptacja i remont basenów otwartych przy ul. Zamenhofa, na ZŁOTE TERMY LĄDEK-ZDRÓJ w trakcje opracowywania, gotowa wizualizacja i projekt
147 Przygotowanie koncepcji wykorzystania ciepła ziemi oraz wód termalnych jako Odnawialne Źródło Energii z nowego ujęcia ALEKSANDER w Lądku-Zdroju w trakcie opracowywania
148 Przygotowanie koncepcji kompleksu rehabilitacyjno-sportowo-hotelowego GOLDEN TERMS RESORT&SPA w Lądku-Zdroju w trakcie opracowywania
149 Remont nawierzchni, oraz wod-kan ul. Fabryczna pozyskane środki – przygotowanie przetargu
150 Remont spalonych kamienic ul. Kościelna 2,4 i 6 zakończony remont – Kamienica nr 2, natomiast 4 i 6 gotowa do sprzedaży
151 Budowa budynków mieszkaniowych pod wynajm – SIM Sudety w trakcie projektowania – wykonywania
152 Centrum Sportów Wspinaczkowych poszukiwanie środków
153 Grawitacyjna Fontanna Biskupia poszukiwanie środków
154 Osiedle “Zdrojowe” domków jednorodzinnych w trakcie projektowania
155 Budowa chodnika w Trzebieszowicach złożono wniosek
156 Naprawa chodnika Aleja Havla złożono wniosek
INWESTYCJE 2020 – 2023
157 Kanalizacja – przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach – dokumentacja projektowa  Projekt gotowy – przygotowania do inwestycji
158 Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km WYKONANO
159 Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Lądku-Zdroju  w trakcie przygotowania
160 Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Lądku-Zdroju ocena przetargu
161 Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Lądku-Zdroju WYKONANO
162 Przebudowa ul. Zdrojowej w Lądku-Zdroju etap I ocena przetargu
163 Utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego 1 etap I w trakcie przygotowania
164 Utwardzenie terenu działki 113/11 – dojście do kładki ul. Widok WYKONANO
165 Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce WYKONANO
166 Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I w trakcie przygotowania
167 Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach w trakcie przygotowania
168 Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich WYKONANO
169 Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach w trakcie przygotowania
170 Budowa parkingu przy Al. Marzeń pod wyciągiem narciarskim w trakcie projektowania i budowy
171 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Lądku-Zdroju w trakcie przygotowania
172 Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie WYKONANO
173 Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościelna w trakcie przygotowania
174 Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów w trakcie przygotowania
175 Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42 WYKONANO
176 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A WYKONANO
177 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52 WYKONANO
178 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 13 WYKONANO
179 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeżna 4 WYKONANO
180 Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2 WYKONANO
181 Przebudowa muru cmentarnego Cmentarza Komunalnego w trakcie przygotowania
182 Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki oraz place zabaw w trakcie przygotowania
183 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w SP1 Lądek-Zdrój WYKONANO
184 Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną SP1 w trakcie przygotowania
185 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności WYKONANO
186 Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej w trakcie wykonywania
187 Pomnik im. Andrzeja Zawady – dofinansowanie  WYKONANO
188 Wojtusiowy Park – projekt WYKONANO
189 Czyste powietrze – dotacja dla mieszkańców trwa dofinansowanie dla mieszkańców
190 Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 WYKONANO
191 Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia w trakcie przygotowania
192 Singletrack – TROJAK II – ścieżka rowerowa  – wyciągiem na Trojak w trakcie budowy
193 Budowa toalet przy pl. M.C Skłodowskiej – obok parkingu w trakcie projektowania i budowy
194 Modernizacja 5 lokali mieszkalnych – pustostanów: ul. Kłodzka 4/1, ul. Ogrodowa 16/2, ul. Przechodnia 5/3, ul. Słowackiego 1/2, ul. Nadbrzeżna 13/2 pozyskano dofinansowanie – rozpoczęcie remontów
195 Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Klonowej 13 – na 17 mieszkań komunalnych, w tym 2 mieszkań chronionych w trakcie budowy
196 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy starej ul. Granicznej – etap I i II – teren inwestycyjny pod hotele i pensjonaty WYKONANO
197 Wymiana C.O. i wod-kan, montaż nowego pieca i podejść pod pompę ciepła, wymiana stolarki okiennej – RATUSZ  Rynek – etap I w trakcie budowy
198 Cyfrowa Gmina – wymiana wszystkich komputerów na supernowoczesne stacje All-in-one w Urzędzie Miasta i Gminy w trakcie wykonania
199 ZAGOSPODAROWANIE BASENÓW ODKRYTYCH na Lądeckie “Złote Termy”  z częściowym przykryciem obiektu i dostosowaniem do funkcjonowania całorocznego. Zasilenie ciepłem z odwiertu Geotermalnego LZT-1 oraz energią elektryczną z Elektrowni FV – samowystarczalna energetycznie !!! Posiadamy koncepcję – przygotowywanie projektu budowlanego
200 Współfinansowanie remontów dróg powiatowych na obszarze Gminy i Miasta – m.in. ul. Ogrodowa i ul. Kościuszki Jest uchwała Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej –  czekamy na decyzję Zarządu Dróg Powiatowych
201 Remont drogi powiatowej w Orłowcu – współfinansowanie WYKONANO 
202 Projekt remontu ul. Zamenhofa i Granicznej i drogi do granicy projekt gotowy, złożono wniosek o dofinansowanie przez Powiat
203 Instalacja fotowoltaiczna na Przedszkolu Gminnym w trakcie budowy
204 Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej Trzebieszowice w trakcie budowy
205 Modernizacja ul. Leśnej wraz z miejscami parkingowymi ocena przetargu

REMONTY MIENIA KOMUNALNEGO

Remonty mienia komunalnego od 01.01.2018 r. (od powstania LUK)
Remonty dachów
1. Trzebieszowice 51 91 544,11 zł
2. Trzebieszowice 48 (cześć) 57 296,79 zł
3. Słodowa 15 31 087,35 zł
4. Fabryczna 2a-2b 72 303,30 zł
5. Nadbrzeżna 13 28 399,55 zł
6. Kłodzka 1a 52 623,31 zł
7. Wiejska 2 56 205,36 zł
8. Nadbrzeżna 4 104 912,86 zł
9. Kościuszki 52 45 884,26 zł
10. Trzebieszowice 42 67 067,83 zł
11. Stojków 11 (podpisana umowa) 81 000,00 zł
Razem 688 324,72 zł
Remonty lokali
1. remont lokalu – Nadbrzeżna 13/1 24 973,27 zł
2. remont lokalu – Zdrojowa 19/5 14 882,65 zł
3. remont lokalu – Słodowa 15/5 49 181,47 zł
4. remont lokalu – Lipowa 3/5 29 074,45 zł
5. remont lokalu – Fabryczna 2a/3 34 425,96 zł
6. modernizacja lokalu – Trzebieszowice 48/1 57 490,83 zł
7. remont lokalu – Trzebieszowice 48/5 15 808,71 zł
8. remont lokalu – Słodowa 15/3 12 886,17 zł
9. Kościelna 18/1 7 633,41 zł
10. remont lokalu – Kłodzka 8/1 11 224,82 zł
11. remont lokalu – Fabryczna 2a/6 5 431,92 zł
12. remont lokalu – Bema 4/7 25 881,27 zł
13. remont lokalu – Kościuszki 60/3 (umowa) 21 590,70 zł
Razem 310 485,63 zł
Zmiana sposobu ogrzewania
1. zmiana sposobu ogrzewania – Fabryczna 2a/7 5 115,20 zł
2. zmiana sposobu ogrzewania – Przechodnia 4a/1 5 471,45 zł
3. zmiana sposobu ogrzewania – Lipowa 3/6 4 989,60 zł
4. zmiana sposobu ogrzewania – Nadbrzeżna 4/6 10 849,22 zł
5. zmiana sposobu ogrzewania – Rynek 2/2 8 740,99 zł
6. zmiana sposobu ogrzewania – Przechodnia 52/2 7 976,59 zł
7. zmiana sposobu ogrzewania- Kościuszki 62/1 6 799,68 zł
8. zmiana sposobu ogrzewania – Kłodzka 4/2 4 017,44 zł
9. zmiana sposobu ogrzewania – Rynek 8/5 5 663,35 zł
10. zmiana sposobu ogrzewania + okna – Lipowa 3/1 8 896,40 zł
11. zmiana sposobu ogrzewania – Słodowa 1a/4 5 179,93 zł
12. zmiana sposobu ogrzewania – Słodowa 25/2 5 083,25 zł
13. zmiana sposobu ogrzewania – Rynek 8/3 5 427,22 zł
14. zmiana sposobu ogrzewania – Kłodzka 29/1 3 213,51 zł
15. zmiana sposobu ogrzewania – Przechodnia 4a/9 6 637,25 zł
16. zmiana sposobu ogrzewania – Słodowa 15/1 8 404,74 zł
17. zmiana sposobu ogrzewania – Kłodzka 29/5 3 332,70 zł
18. zmiana sposobu ogrzewania – Rynek 9/5 4 278,93 zł
19. zmiana sposobu ogrzewania – Fabryczna 2a/1 6 627,48 zł
20. zmiana sposobu ogrzewania + okna – Zdrojowa 14/1 4 545,00 zł
21. zmiana sposobu ogrzewania – Śnieżna 1/4 3 393,05 zł
22. zmiana sposobu ogrzewania – Słodowa 39/3 (na gazowe 50% najemca) 8 232,33 zł
Razem 132 875,31 zł
Remont instalacji gazowej
1. remont instalacji gazowej – Spacerowa 11 8 506,79 zł
2. remont instalacji gazowej – Zdrojowa 19 7 597,38 zł
3. remont wewnętrznej instalacji gazowej – Przechodnia 1/7 3 790,55 zł
4. wymiana wewnętrznej instalacji gazowej – Nadbrzeżna 4/4 918,00 zł
5. wymiana wewnętrznej instalacji gazowej – Kościuszki 72/2 600,48 zł
6. wymiana wewnętrznej instalacji gazowej – Przechodnia 4a lokal 3,5 2 625,02 zł
7. wymiana wewnętrznej instalacji gazowej – Kłodzka 4 wraz z budową wentylacji w lokalach nr 3 i 5 12 420,00 zł
8. wymiana instalacji gazowej od licznika do lokalu – Zdrojowa 3 lok. 3, 5 i 9 2 052,00 zł
9. naprawa nieszczelnej instalacji gazowej – Orla 7/101, Rynek 4a/2, Kłodzka 8/2 1 237,00 zł
10. wymiana instalacji gazowej – Kościuszki 52/2 825,00 zł
Razem 40 572,22 zł
Remont instalacji elektrycznej
1. oświetlenie klatki schodowej – Trzebieszowice 51 1 062,72 zł
2. wymiana instalacji elektrycznej – Fabryczna 2b/3 7 020,00 zł
3. wymiana instalacji elektycznej w budynku (klata schodowa) – Przechodnia 4a 3 186,00 zł
4. wymiana instalacji elektrycznej w budynku (od zabezpieczenia głównego do licznika głównego) – Przechodnia 4a 3 615,00 zł
5. wymiana instalacji elektrycznej – Kościuszki 60/2 4 300,00 zł
6. wymiana instalacji elektrycznej – Rynek 8/2 4 495,00 zł
7. wymiana instalacji elektrycznej – Słowackiego 1/7 5 225,04 zł
8. wymiana instalacji elektrycznej – Słodowa 6/1 5 402,00 zł
9. wymiana instalacji elektrycznej – Rynek 25/2 5 154,00 zł
10. wykonanie przyłącza zasilania głównego – Trzebieszowice 48 5 275,00 zł
11. wymiana instalacji elektrycznej klatka schodowa – Fabryczna 2a-2b 5 232,00 zł
12. wymiana instalacji elektrycznej – Kłodzka 43/3 (zlecone) 5 430,00 zł
Razem 55 396,76 zł
Remont instalacji wodnej
1. wymiana instalacji wodnej wewnątrz lokalu – Bema 4/5 1 200,96 zł
2. wymiana instalacji wodnej wewnątrz lokalu – Bema 4/6 1 156,38 zł
3. wymiana uszkodzonej instalacji wodnej w lokalu – Kłodzka 29a/6 765,93 zł
4. wymiana instalacji wodnej wewnątrz lokalu i wymiana pionu zasilającego lokal – Kłodzka 43/9 2 063,29 zł
5. wymiana części niedrożnej instalacji wodnej zasilającej lokal nr 2, 3, 5 – Kościuszki 60 2 184,90 zł
6.  rozbiórka pionu i części poziomych w piwnicy w budynku łączenie z wymianą żeliwnych i uszkodzonych elementów – Słowackiego 1 1 631,82 zł
7. wymiana pionu – Śnieżna 1 3 839,65 zł
8. wymiana uszkodzonego piony – Rynek 5 1 000,00 zł
Razem 13 842,93 zł
montaż piecy kaflowych
1. Rynek 9/5 3 618,00 zł
2. Trzebieszowice 42/2 (trzon kuchenny) 3 240,00 zł
3. Słodowa 6/1 2 052,00 zł
4. Trzebieszowice 51/4 3 300,00 zł
5. Kłodzka 29a/1 1 836,00 zł
Razem 14 046,00 zł
Pozostałe remonty
1. ogrodzenie szamb – Trzebieszowice 42, 48, 51 8 963,29 zł
2. montaż drabiny zewnętrznej – Słodowa 6 2 499,99 zł
3. instalacja domofonowa – Rynek 9 3 233,26 zł
4. remont balkonu – Kościuszki 20/3 5 675,95 zł
5. remont podłogi I piętra – Trzebieszowice 42 7 694,15 zł
6. remont kominów – Trzebieszowice 42 9 126,00 zł
7. remont kominów – Trzebieszowice 51 61 699,34 zł
8. montaż wkładów kominowych do lokali nr 2,3 ul. Słowackiego 1 7 700,00 zł
9. remont kominów – Słowackiego 1 27 585,40 zł
10. montaż wkładów kominowych – Powstańców Wlkp. 8a 5 400,00 zł
11. wymiana stolarki okiennej – Słodowa 25/2 3 673,05 zł
12. wymiana stolarki okiennej – Kościelna 14/1 3 888,00 zł
13. montaż przewodów wentylacyjnych – Rynek 8/6 3 700,00 zł
14. wymiana stolarki okiennej – Słowackiego 1/8 3 584,25 zł
15. wymiana stolarki okiennej – Słowackiego 1/7 1 446,33 zł
16. instalacja domofonowa – Nadbrzeżna 13 3 100,00 zł
17. skrzynki pocztowe (budynki gminne) 9 196,00 zł
18. montaż przewodu wentylacyjnego – Słowackiego 1/7 5 076,00 zł
19. wymiana stolarki okiennej – Kościuszki 66/1 5 850,89 zł
20. remont komina wraz z montażem wkładu – Bema 4/8 4 968,00 zł
21. wymiana kotła gazowego (wraz z wkładem kominowym) – Słodowa 15/3 6 953,00 zł
22. wymiana kotła gazowego (wraz z wkładem kominowym) – Rynek 5/5 6 953,00 zł
23. montaż wentylacji w lokalu – Kłodzka 4/2 1 860,00 zł
24. wymiana drzwi wejściowych w lokalach – Fabryczna 2b/3 oraz 2b/4 3 745,40 zł
25. wykonanie schodów wraz z zabudową pod schodami – Kłodzka 4 12 129,52 zł
26. wymiana stolarki okiennej – Kłodzka 8/2 (zlecone) 2 460,00 zł
27. wymiana stolarki okiennej – Kłodzka 29a/6 (zlecone) 1 250,00 zł
28. projekt przyłącza gazowego do budynku – Fabryczna 2b 4 305,00 zł
Razem 223 715,82 zł

Gmina otrzymała z programu BGK “Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat” Program polega na uzyskaniu dotacji na remont lokali gminnych (pustostanów). Lokale wskazane do udziału w programie:

1. Kłodzka 4/1
2. Rynek 9/3
3. Ogrodowa 16/2
4. Przechodnia 5/3
5. Słowackiego 1/2

burmistrz