Projekt badawczy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Szanowni Państwo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Gospodarki Przestrzennej, realizuje na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój projekt badawczy zatytułowany “Identyfikacja i ocena sił napędowych zmian krajobrazów i usług krajobrazowych w kontekście planowania przestrzennego gminy”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant nr  2018/31/D/HS4/00659).

Miasto i gmina Lądek-Zdrój została w ramach projektu wytypowana jako jeden z 6 obszarów badawczych ze względu na specyfikę i wartość krajobrazu w granicach miasta i gminy. Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców miasta i gminy Lądek-Zdrój dotyczących percepcji obserwowanych zmian w krajobrazie w ostatnich 15 latach i identyfikacji sił, które przyczyniły się do powstania zmian, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Uzyskane w ten sposób dane będę w 100% anonimowe i zostaną wykorzystywane jedynie w celach naukowych.

 

Link do ankiety:  https://docs.google.com/forms/d/1KjaiO9onsbMiKKdzcbp32C_6LiKdcskWqlGoIStxJz0/edit